Zakończone przetargi

02/06/2017/PPOŻ – Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie DCT Gdańsk S.A.

14 czerwca 2017

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania Ofert na w konkursie na świadczenie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie terminalu

Szczegółowe Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajda Państwo Tu

Termin składania ofert ustalony został na 28 czerwca 2017 r. do godziny 13.00 na adres e-mail: przemyslaw.lenk@dctgdansk.com

Aktualizacja nr 1 (12/07/2017)

Ogłoszenie o wynikach przetargu >

 

P-14-3-PO1 –ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO O 3-KONDYGNACYJNY BUDYNEK SZATNIOWY – NABÓR OFERT

8 kwietnia 2016

DCT Gdańsk SA  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbudowy istniejącego budynku administracyjnego o 3-kondygnacyjny budynek szatniowy na terenie DCT Gdańsk SA. 

Podmioty zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego i przedstawieniem oferty prosimy o zgłoszenie chęci udziału w postepowaniu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: pm@dctgdansk.com .

Prosimy o umieszczenie w tytule wiadomości opisu: „P-14-3-PO1 Rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego”.

P-12-5.PO19 Projekt budowlany nowego nabrzea wraz z przylegymi placami skadowymi na terenie Portu Gdask (Polska)

28 sierpnia 2013

W związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w punkcie 9.11 Warunków Przetargu, uprzejmie informujemy, że DCT Gdańsk SA (Zamawiający) zdecydował o zamknięciu Przetargu pt. P-12-5.PO19 Projekt budowlany nowego nabrzeża wraz z przyległymi placami składowymi na terenie Portu Gdańsk (Polska) zgodnie z punktem 13 Warunków Przetargu, bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o zamknięciu przetargu

 

Przetarg Nr 14/EU/FL8T Dostawa w

26 marca 2013

(Data ogłoszenia 09/07/2012; termin składania ofert 23/07/2012) Z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Nowy termin zostanie podany w przeciągu dwóch tygodni.

Przetarg Nr 10/EU/RTG Dostawa suwnicy RTG 1 szt.

26 marca 2013

(Data ogłoszenia 16/07/2012; termin składania ofert 13/08/2012)

Szanowni Państwo,
Z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Nowy przetarg na dostawę chwytni kontenerowej zostanie opublikowany w ciągu 4 tygodni.