Dziennik budowy

Maj 2016 / Pierwsze suwnice na nowe nabrzeże dotarły do DCT

24 maja 2016

  W dwóch transportach drogą morską dotarły do DCT trzy suwnice STS dedykowane do obsługi jednostek na nowo budowanym nabrzeżu. Po krótce przedstawiamy galerię z rozładunku i montażu konstrukcji. Rozładunek komponentów suwnic.   Plac składowy.   Wzniesienie konstrukcji jednej z suwnic.  

czytaj więcej

Kwiecień 2016 / Intensywne prace nawierzchniowe

11 maja 2016

W kolejnym miesiącu możemy obserwować intensyfikację prac nawierzchniowych, a także montaż wyposażenia terminalu. Poniżej prezentujemy wybrane etapy robót: Prace nawierzchniowe, układanie wierzchnie warstwy nawierzchni. Oznakowanie nawierzchni. Montaż konstrukcji pomostów chłodniczych. Montaż słupów oświetleniowych.

czytaj więcej

Marzec 2016 / Prace podwodne

24 marca 2016

Budowa T2 to nie tylko prace lądowe, ale także prace podwodne. W ramach kompleksowych przygotowań do przyjęcia nowych armatorów, w zatoce wykonywane są aktualnie prace czerpalne. Głębokość pogłębienia to ok. 16,5m.  

czytaj więcej

Grudzień 2015 / Przekroje nawierzchni dla T2

17 lutego 2016

Wykonawca wyróżnił 3 typy nawierzchni dla terminala T2, tj. dla ciągów eRTG, dróg technologicznych czy placów składowych. Różnicę w ich konstrukcji stanowi grubość podbudowy zasadnicznej i podbudowy pomocniczej. Poniżej przedstawiamy etapy wykonywania nawierzchni dla placów składowych.

czytaj więcej

Wrzesień 2015 / Test statyczny pala

15 grudnia 2015

Test statyczny pala określa zdolność przenoszenia obciążeń. Podczas testu obciążenie przykładano stopniami o wartości 1/8-1/12 Nt ( - obliczeniowa nośność pala). Stałą wartość siły obciążającej zapewniały dwa siłowniki hydrauliczne.

czytaj więcej

Maj 2015 / Zaplecze budowy na T2

9 lipca 2015

Pierwszym etapem konstrukcji T2 było stworzenie nowego zaplecza budowy. W tym celu przygotowano dwa osobne budynki tymczasowe, w których mieszczą się siedziby Inżyniera Kontraktu (CH2M Hill) i Generalnego Wykonawcy (Besix).

czytaj więcej

Luty 2014 / Prace na tratwie wiertniczej

9 lipca 2015

W lutym 2014 w rejonie przyszłego nabrzeża T2 wykonywano prace na tratwie wiertniczej, których celem było badanie rodzaju gruntu. Prowadzone badania posłużyły dobraniu odpowiednich rozwiązań technicznych do budowy nowego nabrzeża.

czytaj więcej