P-16-2-Po2 ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK (POLSKA). ETAP PIERWSZY – PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

7 października 2016

DCT Gdańsk SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym o numerze P-16-2-Po2.

Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumetach poniżej:

Wzór umowy oraz Wymogi Zamawiającego są udostępniane na żądanie – w tym celu prosimy oferentów o wysłanie wiadomości e-mail na adres: tenders-infra@dctgdansk.com .

Termin składania ofert wyznaczono na 24 października 2016 r. do godz. 13:00.

———-Aktualizacja nr 1 z dnia 19/10/2016———-

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (1-11)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

Zmianie uległ termin otwarcia ofert. Nowy termin to 25/10/2016 r. Uwaga – bez zmian pozostaje termin złożenia ofert (tj. 24/10/2016 r. godz. 13).

———-koniec aktualizacji nr 1———-

 

———-Aktualizacja nr 2 z dnia 20/10/2016———-

UWAGA!! Zmianie uległy terminy:

– złożenia oferty, tj. 31.10.2016 r. do godz. 13:00,

– realizacji zadania, tj. kwartał 1 2017 r.

Aktualizacja szczegółów zamówienia w poniższym dokumencie:

ogłoszenie o przetargu

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania, które zostały złożone przez oferentów w toku postępowania P-16-2-Po2: Odpowiedzi (12-15)

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego (miejscu robót). W tej sprawie prosimy o wiadomość e-mail na adres tenders-infra@dctgdansk.com

———-koniec aktualizacji nr 2———-