Reklamacje

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy szczegółowy opis oraz zasady jakimi będziemy się kierować w przypadku otrzymania zgłoszenia/reklamacji/roszczenia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią procedury, która znajduje się pod linkiem: pliki do pobrania

Ponadto pragniemy zagwarantować Państwu, iż każda trafiająca do nas reklamacja będzie opatrzona indywidualnym numerem referencyjnym, a następnie dokładnie analizowana i rozpatrywana ze szczególną uwagą przez właściwy merytorycznie zespół. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Roszczeń, Małgorzatą Uljasz tel.: (58) 737 77 35; e-mail: reklamacje@dctgdansk.com

Administratorem danych podanych w formularzu reklamacyjnym jest  DCT Gdańsk SA. Dane są przetwarzane jedynie w celu rozpatrzenia reklamacji i w tym kontekście ich podanie jest niezbędne. Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych i są chronione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa informacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i uzupełniania.

Formularz zgłoszenia reklamacji

1. Dane składającego reklamację

2. Wybierz typ reklamacji

UWAGA:
DCT Gdańsk S.A. ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów. Brakujące załączniki należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Bez dosłania ww. dokumentów DCT Gdańsk S.A. ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji.

Dane zawarte w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.