CSR

Kolejna edycja akcji charytatywnej „Sztafeta Nadziei”

 

Dobroczynność to jeden z wielu elementów odpowiedzialności społecznej DCT Gdańsk. Jak co roku, firma zaangażowała się w akcję charytatywną „Sztafeta Nadziei”, która odbyła się 21-22 maja.
Ideą „Sztafety Nadziei” jest uzbieranie jak największej liczby przebiegniętych i przejechanych kilometrów w ciągu 24 godzin.

 

Mieszkańcy Trójmiasta, pracownicy DCT oraz przedstawiciele różnych organizacji i klubów ponownie stanęli na wysokości zadania i wspólnie osiągnęli rekordowy wynik – 23 489 km. Za każdy przebiegnięty lub przejechany kilometr, DCT Gdańsk przekaże złotówkę na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

 

„Niezmiernie cieszy mnie, że z każdym rokiem wspólnie bijemy kolejne rekordy osiągniętych kilometrów. Bardzo dużą rolę w akcji charytatywnej odgrywają pracownicy DCT Gdańsk, z czego jestem niezwykle dumna. Dziękuję wszystkim, którzy razem z nami przyczynili się do wspólnego sukcesu.” – mówi Marta Kaczorowska, Marketing Business Partner.

 

Fundacja Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci została założona 1 kwietnia 2008 roku. Zapewnia ona bezpłatną opiekę paliatywną, pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz socjalną dla potrzebujących dzieci, młodzieży oraz ich rodzin.