CSR

Opowiedzialność społeczna DCT w czasie pandemii

W DCT, wiemy jak ważne jest w tej nowej dla wszystkich rzeczywistości wspieranie i pomoc niesiona innym w walce z COVID-19, zwłaszcza starszym mieszkańcom, a także naszym bohaterom z branży medycznej. W ramach naszej akcji odpowiedzialności społecznej o nazwie #logististicsheros dla #medicalheros, wsparliśmy finansowo Polski Czerwony Krzyż w zakupie sprzętu medycznego dla szpitali. Środki przeznaczone zostały na zakup respiratora z funkcją PEEP niezbędną przy koronawirusie, kardiomonitora, termometrów laserowych i ozonatora do dezynfekowania mundurów naszych ratowników pomagających przy kwarantannach. Przekazaliśmy również środki na zakup sprzętu Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

 

Dodatkowo, dołączyliśmy do akcji „posiłek dla medyka” Fundacji Innowacji Społecznej, a także wzięliśmy udział w programie Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego „Posiłek za Wysiłek”, w którym wsparliśmy osoby z sąsiedztwa najbardziej narażone w związku z panującą pandemią, tym samym pomagając barom gastronomicznym przetrwać ten trudny czas – posiłki przygotowywane były przez Bistro Dwa Samki.