CSR

Uroczyste otwarcie II etapu "Laboratorium Wydmowego"

13 października 2016

Wspólnie ze Stacją Biologiczną UG usypaliśmy unikatową, jedyną w Polsce sztuczną wydmę z piasku plażowego, który znajdował się na terenie inwestycyjnym T2. Cennym i rzadkim gatunkom roślin, które się tam znajdowały, znaleźliśmy bezpieczny dom, który jak najwierniej imituje naturalne siedlisko nadmorskie.

Dbałość o środowisko wpisuje się w jeden z trzech głównych filarów, na których opiera się odpowiedzialność społeczna DCT Gdańsk. Projekt „Laboratorium Wydmowe” realizuje nie tylko cele środowiskowe oraz badawcze, ale również edukacyjno-dydaktyczne.

DCT Gdańsk finansuje wycieczki oraz warsztaty biologiczne na terenie Stacji Biologicznej UG, gdzie znajduje się wydma, dla uczniów szkół oraz podopiecznych domu opieki społecznej znajdujących się w sąsiedztwie terminalu kontenerowego.

Uroczyste otwarcie I etapu „Laboratorium Wydmowego” odbyło się 6 maja 2014 roku. W tym dniu posadzone zostały pierwsze gatunki roślin wydmowych: mikołajka, nadmorskiego, piaskownicy zwyczajnej, groszka nadmorskiego, bylicy polnej, kostrzewy poleskiej i kocanek piaskowych. Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, a partnerami przedsięwzięcia zostali: Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk SA i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

W maju i październiku 2014 partnerzy Stacji wraz z pracownikami zaangażowanych stron oraz studentami Wydziału Biologii UG wzięli udział w akcjach przesadzania gatunków wydmowych z terenu przeznaczonego pod rozbudowę terminalu kontenerowego DCT Gdańsk. W 2015 roku na terenie sztucznej wydmy odbywały się zajęcia edukacyjno-dydaktyczne dla studentów oraz uczniów z Trójmiasta i okolic. Wykonywano niezbędne prace pielęgnacyjne i prowadzono badania w ramach pracy magisterskiej związanej z biologią i kondycją życiową metaplantowanych roślin (metaplantacja polega na przeniesieniu egzemplarzy roślin na nowe, niezagrożone miejsce).

Pod koniec 2015 roku powstał projekt „Laboratorium Wydmowe II” dotyczący rozbudowy i modernizacji otoczenia wydmy. Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu trwały około miesiąca. Ściągnięto ponad 20-centymetrową warstwę gruntu, teren wyłożono geowłókniną i wysypano 4,5 tysiąca ton piasku nadmorskiego. A wszystko po to, aby sztuczna wydma i teren wokół niej jak najwierniej imitowały naturalne siedlisko nadmorskie. Na przełomie czerwca i lipca 2016 roku rozpoczęła się budowa infrastruktury technicznej – pomostów i wygrodzenie terenu Laboratorium Wydmowego.

13 października odbyło się uroczyste otwarcie „Laboratorium Wydmowego II” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.