INWESTYCJE

Marzec 2015 / Zdjęcie lotnicze

KJK1502200809

Zdjęcie lotnicze terminalu T1 wraz z terenem inwestycji T2