Aktualności

Czerwiec 2023 – Zaglądamy na teren budowy w Baltic Hub

Zaawansowanie prac w liczbach:

Roboty refulacyjne: 90%

Roboty kafarowe: zakończone na nabrzeżu półnoncnym i głównym

Przewierty sterowane:  prace są kontynuowane

O budowie:

Terminal kontenerowy Baltic Hub kontynuuje rozbudowę. Po ukończeniu olbrzymiej inwestycji, polegającej na budowie zupełnie nowego nabrzeża T3, Baltic Hub znacznie zwiększy swoje możliwości przeładunkowe. W ramach inwestycji powstanie nowe głębokowodne nabrzeże do obsługi kontenerowców oceanicznych. Do dyspozycji będzie także plac manewrowo-składowy o powierzchni operacyjnej 36,5 ha.

 

Roboty czerpalne

Całość robót, za którą odpowiada konsorcjum firm Budimex i DEME, została podzielona na etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się jesienią zeszłego roku.

Prace budowlane rozpoczęto 20 października zeszłego roku. Z końcem marca 2023 zakończono prace zasadnicze w basenie portowym przyszłego terminalu T3. W czerwcu zakończono pozostałe roboty czerpalne w obszarach północnych przy obrotnicy oraz torze podejściowym.

Zasyp ściany północnej zakończono, obecnie trwa zasyp ściany głównej nabrzeża (realizacja ponad 50 %). Aktualnie zaawansowanie robót refulacyjnych sięga ok. 90 %..

 

Prace kafarowe

Zakończono w całości roboty kafarowe na nabrzeżu północnym oraz głównym. We wrześniu ponownie rozpoczną się roboty kafarowe związanie z pogrążaniem ściany nabrzeża południowego oraz pogrążanie pali prefabrykowanych dla odlądowej belki podsuwnicowej – wymienia Dominik Wróblewski, dyrektor ds. projektów infrastrukturalnych.

 

Przewierty sterowane

Kontynuowane są przewierty sterowane przez istniejącą infrastrukturę portową w celu połączenia terminala T3 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, znajdującą się na istniejących terminalach. Jest to bardzo ważne zadanie w całej inwestycji z uwagi na to, że przyszłościowy terminal T3 będzie wyposażony wyłącznie w urządzenia dźwigowe, takie jak dźwigi portowe oraz suwnice RMG zasilane energią elektryczną.

 

Konsolidacja gruntu i wibroflotacja

Trwają roboty związane z konsolidacją gruntu poprzez montaż drenów w podłoże platformy przy użyciu palownic w specjalnie wcześniej zaprojektowanej siatce odwarów na odpowiednie głębokości. Dodatkowo rozpoczęto roboty związane z zagęszczeniem gruntów metodą wibroflotacji za ścianą nabrzeża głównego. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia wczesną jesienią robót żelbetowych oraz wbijania pali CFA.