Aktualności

Formularz zażaleń

W celu zapewnienia przejrzystości i dostępności informacji na temat realizacji projektu T3 na wszystkich jego etapach, informujemy o możliwość zgłaszania skarg i zażaleń w związku budową nowego nabrzeża.
Formularz zażaleń jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Inwestycje -> T3 -> Zażalenia T3 (link TUTAJ).