Aktualności

Maj 2023 – Zaglądamy na teren budowy w Baltic Hub

Zaawansowanie prac w liczbach:

Roboty refulacyjne: 65%

Roboty kafarowe: 80%

Przewierty sterowane:  15%

O budowie

Prace budowlane rozpoczęto 20 października zeszłego roku. W kwietniu roboty czerpalne odbywały się i będą kontynuowane poza obszarem basenu T3, są to północne obszary przy obrotnicy oraz torze podejściowym. Nadal odbywają się roboty refulacyjne związane są z budowaniem nasypu przeciążeniowego na pierwszym etapie inwestycji oraz zasypem ściany północnej oraz głównego nabrzeża terminala.

Zaawansowane roboty refulacyjne i kafarowe

Aktualnie zaawansowanie robót refulacyjnych sięga ok. 65 % biorąc pod uwagę całą ilość potrzebnego materiału. Kontynuowane są roboty kafarowe ściany głównej nabrzeża, których zaawansowanie robót wynosi aktualnie 80 % a zakończenie tych prac planowane jest pod koniec Maja, równolegle do prowadzonych prac kafarowych ściany głównej nabrzeża trwa jej zasyp – wymienia Dominik Wróblewski, Dyrektor ds. Projektów Infrastrukturalnych, odpowiedzialny. za inwestycję T3.

Konsolidacja gruntu

Przystąpiono do kolejnego ważnego elementu realizacji, jakimi są roboty związane z konsolidacją gruntu. Konsolidacja to proces zagęszczania gruntu pod własnym lub zewnętrznym obciążeniem. Proces konsolidacji jest w znacznej mierze związany z wypieraniem wód, które będą odprowadzone poprzez dreny prefabrykowane, plastikowe listwy posiadające uformowane kanały zawinięte w filtr z geowłókniny. Montaż drenów polega na wierceniu ich w podłoże platformy specjalnymi palownicami w specjalnie wcześniej zaprojektowanej siatce odwarów na odpowiednie głębokości wskazane przez projektantów. Działają one jako ścieżki drenażu odprowadzające wodę poza grunty przyspieszając znacznie ich konsolidację.

Trwają prace związane z przewiertami sterowanymi w celu połączenia terminala T3 z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, znajdująca się na istniejących terminalach stan zaawansowania to ok 15 % całego zakresu.

T3 w liczbach

Dominik Wróblewski informuje również, że do zbudowania całej platformy o powierzchni 36 ha trzeba będzie refulować 4,6 miliona metrów sześciennych materiału, zaś pogłębienie samego basenu podejściowego wiąże się z koniecznością refulacji 5,6 milionów metrów sześciennych materiału z dna.

Roboty czerpalne na obszarze przyszłego basenu portowego realizowane są przy pomocy pogłębiarek ssąco-regulujących. Każda z nich może zmieścić w ładowni ponad 5 tys. metrów sześciennych urobku z dna. Materiał ten jest wykorzystany do usypania platformy, która stanie się terminalem T3.

Jeżeli chodzi o materiały potrzebne do wybudowania terminalu, potrzebujemy 11 tys. ton stali konstrukcyjnej, 8 tys. ton stali zbrojeniowej. Wbudujemy 170 tys. ton m3 betonu – wymienia Dominik.

Nabrzeże główne powstającego terminala T3 będzie miało łączną długość 717 metrów. Pracować na nim będzie 7 dźwigów portowych, zaś na placu manewrowo-składowym operować ma 20 zautomatyzowanych suwnic RMG.

To jest dla nas olbrzymia inwestycja, która pochłonie około 500 milionów euro. Do lata 2024 czeka nas dużo ciężkiej pracy by oddać terminal T3 do użytkowania – mówił podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Charles Baker, Dyrektor Generalny Baltic Hub.
Pierwszy etap terminala T3 ma być oddany do eksploatacji w 2025 roku.