Aktualności

Sierpień 2023 – Status budowy T3

Budowa nowego nabrzeża T3 w Baltic Hub jest już bardzo zaawansowana:

Trwa refulacja platformy, na której powstaną place składowe dla kontenerów. Zasypano całkowicie ścianę północną i ponad 500 metrów nabrzeża głównego
Materiał do zasypów jest dostarczany na budowę T3 zarówno ze źródeł lądowych jak i morskich. Konsolidacja gruntu jest kontynuupowana poprzez instalację drenów oraz wiobroflotację
Trwa przemieszczanie nasypów przeciążeniowych, aby zapewnić stabilność przyszłej infrastruktury.