Aktualności

Automatyzacja zwalniania kontenerów w NAVIS

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że na terminalu DCT Gdańsk w dniu 23 marca 2022r. została uruchomiona możliwość automatycznego zwalniania kontenerów w NAVIS po procedurach celnych w systemie AIS oraz w procedurze tranzytu NCTS.

 

Zgłoszenie celne w systemie AIS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Uzupełnić pole przeznaczone na e-mail magazynu czasowego składowania adresem Polskiego PCS: customs_cargo@polskipcs.pl;
  2. W polu 40 dokumentu SAD (dokument poprzedni) użyć kodu Z-337 (niezależnie od złożenia deklaracji do czasowego składowania do systemu AIS lub jej braku);
  3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
  4. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.

Dotyczy to także sytuacji, gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

 

Zgłoszenie celne w systemie NCTS należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Uzupełnić kod informacji dodatkowej PCS01 z opisem: PL701071897800000 (jeśli więcej niż 1 pozycja – to tylko w pierwszej pozycji);
  2. Użyć kodu informacji dodatkowej DS001 oraz wskazać terminal, na którym zlokalizowany jest kontener, używając kodu DCT;
  3. Użyć kodu informacji dodatkowej DS002, jeśli dla danego kontenera / kontenerów istnieje więcej niż jedno zgłoszenie, oznaczając je kolejno: DS002 1/3, DS002 2/3, DS002 3/3 itp.

Dotyczy to także sytuacji gdy część przesyłek jest deklarowana w NCTS a część w AIS (tzn. odprawa łączona, gdzie w jednym kontenerze jest ostateczna odprawa celna w imporcie oraz tranzyt).

 

Prosimy o korzystanie z przedstawionego rozwiązania.

Automatyczne zwolnienie nie dotyczy typowań do kontroli przez Służbę Celno-Skarbową.
W przypadku pojawienia się problemów możliwe jest zwolnienie kontenera w Navis na dotychczasowych zasadach.

 

Z poważaniem,

Zespół DCT Gdańsk