CSR

Baltic Hub startuje z drugą edycją konkursu grantowego BUSOLE

Batic Hub, największy terminal kontenerowy na  Morzu Bałtyckim ponownie ogłasza konkurs grantowy ,,Busole” dla organizacji działających w sąsiadujących z nimi dzielnicach – Stogach, Przeróbce, Krakowcu-Górkach Zachodnich lub działających na rzecz ich mieszkańców. Ideą konkursu jest nagrodzenie najbardziej inspirujących i angażujących projektów, aktywizujących lokalną społeczność, które są związane np. z działaniami edukacyjnymi, lokalnym dziedzictwem, ochroną środowiska, czy  zapobieganiem wykluczeniu konkretnych grup społecznych. Do wzięcia jest łącznie 250 tysięcy złotych. Konkurs finansowany jest w całości przez Baltic Hub.

To druga edycja inicjatywy skierowanej jednocześnie do mieszkańców trzech dzielnic, bezpośrednio sąsiadujących z terminalem. Zwycięzców konkursu tak jak w pierwszej edycji wyłoni specjalna kapituła, złożona z przedstawicieli kilku instytucji, w tym Baltic Hub. Oceni ona między innymi wpływ zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu, innowacyjność i oryginalność projektów oraz doświadczenie wnioskodawców przy realizacji projektów o podobnej tematyce.
Kapituła wybierze siedem zgłoszeń i tym wnioskodawcom Baltic Hub zaproponuje zawarcie umów o udzielenie dotacji.

 

Do “Busoli” mogą zgłosić się organizacje non-profit, ale również szkoły, przedszkola oraz organizacje zajmujące się szeroko pojętą ochroną zdrowia, promocją  sportu czy też ochroną środowiska. Wnioskodawcami nie mogą być natomiast osoby fizyczne, partie polityczne, organizacje przez nie założone  czy powstałe przy ich wsparciu oraz organizacje powołane w celu udzielenia pomocy konkretnym osobom. Cały budżet konkursu to ponownie ćwierć miliona złotych. Indywidualny wniosek powinien opiewać na maksymalną kwotę 36 tysięcy złotych.

Zgłoszenia można składać od 3 kwietnia 2023 do 30 kwietnia 2023.

Formularz Zgłoszenia do konkursu oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.baltichub.pl w zakładce CSR/Grant Dzielnicowy Busole.