CSR

„Busole” nagrodzone!

Nasz grant dzielnicowy “Busole 2021” został wyróżniony w konkursie „Innowator ESG”, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie ESG w kategorii S- Innowacja w obszarze społecznym. Organizatorzy uznali, że „Busole” są projektem umacniającym pozycję Baltic Hub jako wiodącego „local citizen/lokalnego obywatela” oraz dobrego sąsiada wśród przedsiębiorstw działających w Gdańsku i na terenie całego Trójmiasta. Nagrodę w imieniu Baltic Hub odebrała Dominika Milion, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Ten projekt jest dla nas niezwykle istotny, bo w naszym DNA od samego początku było wspieranie projektów okolicznych mieszkańców oraz ich inicjatyw z zakresu kultury, środowiska naturalnego, edukacji, lokalnej historii oraz zapobiegania wykluczeniu niektórych grup społecznych.
Funkcjonujemy wśród lokalnych społeczności i razem z nimi chcemy budować przyszłość sąsiadujących z nami dzielnic.