Aktualności

Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury odwiedził DCT Gdańsk

MO0_0710After welcoming President Lech Walesa, the Prime Minister and deputy Prime Minister in recent months, DCT Gdansk, the leading Polish container terminal played once again host to one of the most important politicians in Poland. On 7th September 2011, DCT was visited by Mr. Cezary Grabarczyk, Minister of Infrastructure in Donald Tusk’s government. The Minister of Infrastructure met with DCT Gdansk’s CEO and a representative of Macquarie, the largest private infrastructure investor in the world, to discuss infrastructure priorities in Poland and the opportunities presented by the development of a major hub port in Gdansk for the Polish economy.

Cezary Grabarczyk and Boris Wenzel, DCT’s CEO, spoke about the importance of Polish infrastructure development as a trigger for the fast increase of the volume handled in Polish container terminals and to attract Polish volumes currently handled via foreign ports.

“The strategy of the government is aligned with the strategy of DCT Gdansk presented by Mr. Boris Wenzel” said Cezary Grabarczyk.

fot. Mateusz Ochocki / KFP

“DCT is organising an information campaign following the meeting with Donald Tusk, Prime Minister of Poland, who visited our terminal 13th May 2011” said Boris Wenzel. “We started with general issues that influence Polish container industry and we have received confirmation that the Polish government is keen to implement solutions that will support the development of container terminals. Now it is time to discuss details and Mr. Cezary Grabarczyk’s visit is a chance to speak about infrastructure problems which are urgent not only for our business but for the whole region as well” added Boris Wenzel.

MO0_0710DCT Gdańsk, wiodący polski terminal kontenerowy, po wizycie Prezydenta Lecha Wałęsy, Premiera i Wicepremiera RP, po raz kolejny gościł jednego z najważniejszych polityków w kraju. 07 września 2011 r. DCT Gdańsk odwiedził Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska. Minister spotkał się z Dyrektorem Zarządzającym DCT Gdańsk i przedstawicielem Macquarie, największego prywatnego inwestora infrastrukturalnego na świecie, w celu przedyskutowania spraw związanych z infrastrukturą w Polsce oraz szans płynących dla kraju z rozwoju najważniejszego dla regionu hub portu w Gdańsku.

Cezary Grabarczyk i Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk, rozmawiali o znaczeniu rozwoju polskiej infrastruktury, będącej dźwignią szybkiego wzrostu wolumenu przeładowywanego w polskich terminalach kontenerowych oraz o możliwościach pozyskania polskich ładunków, przeładowywanych obecnie w portach za granicą.

fot. Mateusz Ochocki / KFP

– Strategia rządu jest spójna ze strategią DCT Gdańsk, którą przedstawił pan Boris Wenzel – powiedział na spotkaniu Cezary Grabarczyk.

– DCT zorganizowało kampanię informacyjną, którą rozpoczęła wizyta Premiera Polski, Donalda Tuska 13 maja 2011 r. – powiedział Boris Wenzel. – Rozpoczęliśmy od ogólnych zagadnień wpływających na polski przemysł kontenerowy i otrzymaliśmy zapewnienie, że rząd Donalda Tuska popiera wprowadzenie rozwiązań, które wesprą rozwój terminali kontenerowych w kraju. Nadszedł czas na przedyskutowanie szczegółów, a wizyta pana Cezarego Grabarczyka jest szansą na poruszenie tematów, które są palące nie tylko dla naszego biznesu, ale także dla całego regionu – dodał Boris Wenzel.