Aktualności

Czas przejściowy dla działalności kontrolnej na parkingu DCT Gdańsk kończy się z dniem 31.03.2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z ustaleniami DCT Gdańsk, firm kontrolnych SGS oraz Shipcontrol a także w porozumieniu z Polską Izbą Spedycji i Logistyki z dniem 31.03.2020 dobiega końca bezumowny okres przejściowy działalności firm kontrolnych, opisujących kontenery na parkingu DCT Gdańsk i przed punktem Pregate.

Istotą wielokrotnego wydłużania okresu przejściowego przez DCT Gdańsk dla tego typu działalności w obszarze parkingu i Pregate, jest rozumienie znaczenia firm kontrolnych dla naszych Klientów.

Wdrożenie systemu automatycznej obsługi bramowej na terminalu DCT Gdańsk spowodowało, iż nie może mieć miejsca żadna dodatkowa działalność na terenie parkingu lub Pregate, spowalniająca ruch samochodowy oraz generująca zwiększenie ryzyka wypadku tak z udziałem pojazdów jak i pieszych.

W dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz kontroli kontenerów pustych, niebędących w relacjach przeładunkowych terminala, w miejscach strategicznych z punktu widzenia obsługi kontenerów kierowanych do i z terminala DCT Gdańsk.

W porozumieniu stron i dzięki aktywności DCT Gdańsk oraz PISiL doszło do wyznaczenia przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. nowej lokalizacji, w pobliżu terminala DCT Gdańsk na realizację zadań firm kontrolnych.

Dziękując wszystkim zaangażowanym stronom za współpracę,

pozostajemy z wyrazami szacunku

DCT Gdańsk S.A.