CSR

DCT Gdańsk opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 r.

Bezpieczeństwo, troska o środowisko naturalne, pracowników oraz wsparcie dla lokalnych społeczności to filary strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez DCT Gdańsk („DCT”), największego terminala kontenerowego na Bałtyku. Firma opublikowała swój najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, który podsumowuje działania CSR w 2020 roku.
DCT po raz pierwszy opublikowało Raport w 2018 roku, dostosowany do międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative. Do tego czasu jest to jedyny terminal kontenerowy w Polsce, który regularnie publikuje roczny raport zrównoważonego rozwoju.

Wspieranie lokalnych społeczności

Pomimo niezliczonych wyzwań, które pojawiły się wraz z globalną pandemią COVID-19, DCT kontynuuje podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. W 2020 roku, ze względu na wymogi bezpieczeństwa sanitarnego, nie było możliwe przeprowadzenie wielu działań w standardowy sposób. Niemniej jednak, w ciągu roku DCT zorganizowało 20 projektów społecznych z 15 różnymi partnerami. Większość z tych inicjatyw miała na celu walkę z pandemią, w tym programy mające na celu poprawę samopoczucia psychicznego, zdrowia fizycznego i bezpieczeństwa pracowników, przy jednoczesnym kontynuowaniu rozwoju ich umiejętności.

W ramach społeczności lokalnych, DCT ściśle współpracowało z władzami i innymi organizacjami, aby pomóc lokalnym grupom, takim jak lekarze i szpitale, dzieci i młodzież. W szczególności skupiliśmy się na wsparciu dla seniorów, mieszkańców okolicznych dzielnic oraz organizacji kina letniego na plaży w dzielnicy Stogi, które spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców sąsiednich dzielnic oraz gdańszczan z odległych części miasta.

Dbałość o środowisko

W DCT Gdańsk jesteśmy przekonani, że cele biznesowe muszą być realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Podjęliśmy szereg inicjatyw, których efektem jest redukcja 20 000 plastikowych butelek jednorazowego użytku w latach 2018-2019 oraz całkowita eliminacja plastiku jednorazowego użytku w 2020 roku. DCT kupuje również ekologiczną energię elektryczną. Całkowita elektryfikacja jednego z naszych terminali pozwoliła nam zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i koszty dostaw o około 80%.

Priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo

DCT dba o bezpieczeństwo: zbudowaliśmy wysoką kulturę bezpieczeństwa poprzez organizowanie szerokiej gamy akcji, kampanii i warsztatów mających na celu promowanie zdrowego, zrównoważonego i bezpiecznego stylu życia, zarówno w pracy, jak i poza nią. Firma stale unowocześnia i wdraża procedury mające na celu zmniejszenie ryzyka w miejscu pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. W 2020 roku odnotowaliśmy zero wypadków śmiertelnych. Ponadto, kontynuowaliśmy docenianie najbezpieczniejszych pracowników – promując zdrowy i aktywny styl życia.

„Prowadzenie biznesu zgodnie z celami Zrównoważonego Rozwoju to nie tylko działanie marketingowe. To integralna część naszej strategii. W DCT myślimy o naszej obecności w Polsce w perspektywie długoterminowej; staramy się być odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym i dobrym sąsiadem dla naszych lokalnych społeczności, z którymi utrzymujemy stały kontakt. Jako wiodący gracz w branży morskiej, rozumiemy naszą szeroką odpowiedzialność za inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem – budowane w oparciu o głębokie rozważania na temat wpływu społecznego i ekonomicznego, ochrony środowiska naturalnego oraz szerszych czynników makroekonomicznych. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, konsekwentnie zmniejszamy emisję dwutlenku węgla – mówi Charles Baker, Dyrektor Generalny DCT Gdańsk.

W raporcie Dominika Milion, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w DCT Gdańsk, podsumowuje: „DCT Gdańsk to nie tylko transparentne działania biznesowe, efektywne zarządzanie finansami i poszanowanie praw człowieka. DCT Gdańsk to także odpowiedzialność, której znaczenie i rolę rozumiemy bardzo dobrze. Nasze obiekty znajdują się w pobliżu obszaru o wyjątkowych walorach przyrodniczych, objętego siecią Natura 2000. Co więcej, jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza obecność i działalność może mieć na lokalną społeczność, którą chcemy wspierać – w końcu większość naszych pracowników mieszka w tej okolicy. Możemy z dumą powiedzieć, że społeczność lokalna to nasi ludzie.”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce „CSR” lub „O DCT”.

Link tutaj: Raport Zrównoważonego Rozwoju 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

O DCT Gdańsk:

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku posiada zdolność przeładunkową w wysokości 3 mln TEU. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. W 2020 roku DCT Gdańsk obsłużył ponad 1,9 mln TEU, a 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu inauguracji 14 lat temu.

Terminal ma znaczący wpływ na gospodarkę; zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Ponadto generuje ponad 12 mld złotych rocznie z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł do budżetu państwa.

DCT Gdańsk podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT.

Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca 2021 r.).