CSR

DCT Gdańsk: program grantowy „Busole 2021” rozstrzygnięty

DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, ogłosił wyniki konkursu grantowego „Busole 2021”.  Kapituła konkursu wybrała siedem projektów na łączną kwotę 210 tys. złotych.

W konkursie wzięło udział 18 organizacji non-profit, szkoły, przedszkola i fundacje, które działają w sąsiadujących z DCT dzielnicach – Stogach, Przeróbce oraz Krakowcu-Górkach Zachodnich.

Kapituła, złożona z przedstawicieli DCT, Portu Gdańsk oraz Uniwersytetu Gdańskiego, nagrodziła siedem projektów związanych ze środowiskiem, edukacją, lokalną historią i zapobieganiem wykluczeniu określonych grup społecznych. Wśród laureatów konkursu znalazły się:

– Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” na Stogach organizująca akcję „Społeczna samopomoc na wyspie Stogi –  tworzymy/uzupełniamy materialną bazę Biblioteki społecznej

– Bractwo Przygody Almanak – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z projektem „Rodzinne gry terenowe na orientację BUSOLE 2021”

– Dom Pomocy Społecznej Ostoja i projekt „Powrót do korzeni w trakcie pandemii – profilaktyka zdrowia i rehabilitacja społeczna seniorów”

Gdański Klub Wioślarski Drakkar organizujący projekt „Aktywizacja sportowa młodych mieszkańców Przeróbki, Stogów, Krakowca i Górek Zachodnich – Sport dla wszystkich dzieci”

– Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku z projektem „Kierunek – Podwórko 61

–  Stowarzyszenie Art Therapy – Terapia Sztuką z projektem „Aktywni w Naszej Dzielnicy
z DCT”

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku organizujący projekt „Sewroom”.

Przy wyborze projektów kapituła kierowała się między innymi: wpływem zaproponowanych we wnioskach działań na poprawę funkcjonowania ostatecznych beneficjentów projektu,
innowacyjnością i oryginalnością projektów oraz doświadczeniem wnioskodawcy, partnera lub
partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce.

Charles Baker, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk, podkreśla, że „Busole 2021”  to  kolejny krok w działalności firmy na rzecz sąsiadów – mieszkańców Gdańska, którzy często są też pracownikami DCT. Od początku istnienia w 2007 r. firma bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu społeczności lokalnej, podejmując szereg inicjatyw, mających na celu wywieranie trwałego wpływu na otoczenie. Tylko w 2020 r.  DCT zrealizował 20 różnych projektów społecznych z 15 różnymi partnerami.

Współpracujemy z policją, strażą pożarną, pedagogami, szkołami, uczelniami wyższymi, naukowcami, klubami sportowymi oraz fundacjami i hospicjami. Nie traktujemy tych działań jako obowiązku, ale jako nieocenioną wartość dla najbliższego otoczenia. Projekt grantowy jest wyjątkową szansą na docenienie najbardziej kreatywnych inicjatyw z naszego najbliższego otoczenia. To też doskonała baza do pogłębiania współpracy z naszymi sąsiadami,  mówi Charles Baker.