Aktualności

DCT Gdańsk sponsorem koncertu Polskiego Czerwonego Krzyża

On Tuesday, May the 18th 2010, in the concert hall of the Polish Baltic Frédéric Chopin Philharmonic at Gdansk, an annual charity concert “HELP TO OTHERS” was held. The concert was organized by the Pomeranian District of the Polish Red Cross at Gdansk. DCT Gdansk terminal was the sponsor of the gala concert. All funds received from sponsors will help the Red Cross in the organization of summer stays in the rehabilitation camps for children with movement disorders, children with disabilities and children from dysfunctional families from the area of the Pomeranian province. Grazyna Brodzinska and Jacek Wojcicki as stage stars presented a wide repertoire of opera songs. The excellent pianists Konrad Mustylo and Jaroslaw Feldgebel accompanied the opera singers. The concert provided a complete and exceptional impression and was warmly welcomed by the

audience.

100_3984

We wtorek 18 maja 2010 roku w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, odbył się doroczny koncert charytatywny „POMÓŻ INNYM”. Koncert zorganizowany został przez Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Terminal DCT Gdańsk był sponsorem koncertu. Środki zebrane od sponsorów zostaną przeznaczone na organizację letnich turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z upośledzeniem zaburzeń ruchowych, dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu województwa pomorskiego. Gwiazdami koncertu byli artyści Grażyna Brodzińska i Jacek Wójcicki, którzy zaprezentowali bogaty repertuar piosenki operowej. Artystom, przy fortepianie akompaniowali doskonali pianiści Konrad Mustyło oraz Jarosław Feldgebel. Koncert dostarczył pełnię wyjątkowych wrażeń i został gorąco przyjęty przez publiczność.

100_39841