Aktualności

DCT Gdask wita 2010 rok stajc si nowym hubem dla caego regionu Morza Batyckiego

On 4 January 2010, DCT Gdansk received the largest container vessel ever to call Poland when the 8200TEU Maersk Taikung (length 332 m; beam 43.2 m; draft 14.5 m) arrived from the Far East. From January 2010, Maersk post-panamax ships sailing on Maersk Line’s AE10 service from China will call DCT Gdansk every Monday bringing Polish, Russian and Finnish cargo to be discharged at DCT Gdansk.

This marks the beginning of a new era in container shipping linking directly Poland to Asia, and the development of DCT Gdansk as a hub in the Baltic Sea, as Russian and Finnish cargo will be transhipped to feeders from DCT Gdansk to their final destinations.

DCT Gdansk’s CEO, Boris Wenzel said:

“We will still have ample capacity to handle additional services from other lines with the same high quality of service we have provided to-date. We already have on-going talks with other carriers interested in making regular calls at DCT Gdansk. With the AE10 contract signed, we immediately ordered two new RTG cranes which will be commissioned at the end of next month and we will continue to evaluate options for additional equipment purchases.”

“DCT sits in a perfect location, with a 17.0 m deep approach channel and 16.5m along the berth. As Maersk Taikung demonstrated, ice-class vessels are not required for calls at DCT Gdansk, even during harsh winter conditions. Carriers can bring their Russian and Finnish containers to DCT and feed deeper into the Baltic using smaller feeder vessels, which are readily available.”

The Maersk call has already initiated two new feeder services from Gdansk to St. Petersburg and to the Finnish ports of Kotka and Helsinki.

Maersk Taikung sailed on 5 January from DCT Gdansk following a party for customers and port officials celebrating Poland’s closer link to Asia. According to the Master of the vessel, Captain Dastoor, everything had gone very smoothly despite the winter conditions:

“The approach to DCT is indeed very easy even for a vessel of this size. There is ample space to manoeuvre with a 650m turning circle. Coming alongside was straightforward too. Taking into consideration the excellent navigation conditions, it is hard to believe that we were the first big containership ever to berth here.”

With the AE10 service now in place, DCT’s Sales & Marketing will increase its focus on attracting additional deepsea services as well as more feeder connections. Boris Wenzel remarked:

“As the global economy recovers, Central-Eastern Europe and in particular, Poland, will be among the fastest growing regions in the world. We are confident that DCT Gdansk will be recognised as a better gateway to this area than traditional northern European hub ports.”   DCT Gdansk offers ideal conditions to handle all types and sizes of vessels, it benefits from the longest rail terminal in Poland, offering excellent rail connections, and a 200ha logistics park adjacent to the terminal, for which the announcement of a developer is imminent.  Both the terminal and rail facilities have significant expansion capabilities, which will allow DCT to compete effectively with German and Benelux ports servicing the Baltic region.

In the medium term, DCT Gdansk will also develop as a gateway to the whole of Central & Eastern Europe as it is located closer than German and Benelux ports to service these destinations.

04_01_2010_dct_gdansk05_01_2010_dct_gdansk

W dniu 4 stycznia 2010 r. do DCT Gdańsk zawinął największy kontenerowiec, jaki kiedykolwiek gościł w polskich portach. Statek Maersk Taikung (8200 TEU, długość 332 m, szerokość 43,2 m, zanurzenie 14,5 m) przybył tu bezpośrednio z Dalekiego Wschodu. Od stycznia 2010 r., statki klasy post-Panamax obsługujące serwis AE10 Maersk Line z Chin będą zawijały do DCT Gdańsk w każdy poniedziałek przywożąc tu ładunki na rynek polski, rosyjski i fiński.

Oznacza to początek nowej ery w transporcie kontenerowym łączącym bezpośrednio Polskę z Azją i rozwój DCT Gdańsk jako hub’u w centrum Morza Bałtyckiego, gdzie kontenery destynowane do Rosji i Finlandii będą przeładowywane na mniejsze statki dowozowe.

Prezes DCT Gdańsk, Boris Wenzel powiedział:

„Będziemy nadal dysponowali dużym potencjałem przeładunkowym, co pozwoli nam obsługiwać innych armatorów na równie wysokim poziomie jakościowym, na jakim robimy to dotychczas. Prowadzimy już rozmowy z innymi przewoźnikami zainteresowanymi regularnymi zawinięciami do DCT Gdańsk. Po podpisaniu umowy na serwis AE10, natychmiast zamówiliśmy dwie nowe suwnice placowe RTG, które zostaną dostarczone pod koniec następnego miesiąca. Nadal będziemy też rozpatrywać zakup dodatkowego sprzętu przeładunkowego.”

„DCT Gdańsk jest doskonale zlokalizowany, wraz z kanałem podejściowym o głębokości 17,0 m i 16,5 m głębokości wzdłuż nabrzeża. Nawet w trudnych warunkach zimowych klasa lodowa statków nie jest wymagana przy zawinięciach do terminalu DCT Gdańsk. Kontenery w transhipmencie do Rosji czy Finlandii mogą być przeładowane na DCT, a następnie rozwiezione w głąb Bałtyku przez mniejsze jednostki dowozowe.”

Bezpośrednie zawinięcie statku Maersk Line zainicjowało również dwa nowe połączenia dowozowe z Gdańska do St. Petersburga i fińskich portów Kotka oraz Helsinki.

Statek Maersk Taikung wypłynął z DCT Gdańsk w dniu 5 stycznia po zakończeniu operacji przeładunkowych oraz uroczystym przyjęciu zorganizowanym dla kontrahentów. Według Kapitana Dastoora prowadzącego mv Maersk Taikung, wejście i cumowanie przy nabrzeżu przebiegło bardzo sprawnie, mimo panujących warunków zimowych:

„Podejście do nabrzeża DCT jest naprawdę bardzo proste nawet dla statków tej wielkości. Jest tu rozległa przestrzeń do manewrowania wraz z 650 metrową obrotnicą. Cumowanie do nabrzeża również nie sprawia żadnych kłopotów. Biorąc pod uwagę doskonałe warunki do nawigacji, trudno uwierzyć, że byliśmy pierwszą tak dużą jednostką kontenerową, która kiedykolwiek tu zawinęła.”

Wraz z uruchomionym już połączeniem AE10, działania marketingowe DCT Gdańsk jeszcze mocniej skoncentrują się na pozyskaniu do obsługi innych linii oceanicznych, a także rozszerzeniu oferty połączeń dowozowych.      Boris Wenzel stwierdził:

„Jak gospodarka światowa ulegnie poprawie, Europa Środkowo-Wschodnia, a w szczególności Polska, znajdą się wśród najszybciej rozwijających się regionów na świecie. Jesteśmy przekonani, że to terminal DCT Gdańsk dowiedzie, że może być lepszą „bramą” do tego regionu niż tradycyjne północnoeuropejskie porty hubowe”.

DCT Gdańsk oferuje idealne warunki do obsługi wszystkich rodzajów i wielkości statków. Posiada najdłuższą bocznicę kolejową w Polsce i doskonałe połączenia kolejowe, a w niedalekiej przyszłości również 200 ha park logistyczny w sąsiedztwie terminalu. Zarówno sam terminal, jak i bocznica kolejowa ma znaczący potencjał do dalszego rozwoju, który pozwoli DCT skutecznie konkurować z portami Niemiec i krajów Beneluksu w obsłudze kontenerów w regionie Morza Bałtyckiego.

W perspektywie średnioterminowej, DCT Gdańsk będzie rozwijać się jako brama dla całej Europy Środkowej i Wschodniej, gdyż jest lepiej zlokalizowane niż porty niemieckie i krajów Beneluksu do obsługi tego regionu.

DCT Gdańsk SA jest spółką zarejestrowaną w Polsce, będącą w większości własnością GIF II (Global Infrastructure Fund II), specjalnego funduszu zarządzanego przez Macquarie Group of Companies, z siedzibą główną w Australii. Terminal DCT Gdańsk oferuje całoroczny, wolny od zalodzenia dostęp dla zawijających tu statków kontenerowych kanałem podejściowym o głębokości 17,0 m i nabrzeżem przeładunkowym o głębokości 16,5 m, zapewniając doskonałe warunki do utworzenia tu bałtyckiego „hubu” portowego dla tego rejonu Morza Bałtyckiego. Trzy suwnice post-Panamax mogą obsługiwać kontenerowce – do 18 rzędów kontenerów na pokładzie. Terminal oferuje również stanowisko do obsługi statków typu „ro-ro”. Bocznica kolejowa na DCT Gdańsk (2x 1000m), zlokalizowana jest w sąsiedztwie nabrzeża przeładunkowego.

DCT Gdańsk oferuje bezpośrednie połączenie z Dalekim Wschodem w ramach serwisu AE10 firmy Maersk Line z następującą rotacją: Ningbo – Shanghai – Kaohsiung – Yantian – Hong Kong – Tanjung Pelepas – Le Havre – Felixstowe – Zeebrugge – Gdańsk – Gothenburg – Aarhus – Bremerhaven – Rotterdam – Singapore – Hong Kong – Kobe – Nagoya – Shimizu – Yokohama – Ningbo Dostępny jest również serwis dowozowy Maersk Line z terminalu DCT Gdańsk: F16     Gdańsk – St.Petersburg – Bremerhaven

Terminal DCT Gdańsk oferuje także regularne połączenia następujących linii:

Containerships: Gdańsk – Teesport – Tilbury – Rotterdam – Helsinki – St Petersburg

Unifeeder/IMCL: Gdańsk–Bremerhaven/Hamburg                                      Gdańsk–Rotterdam                                                              Gdańsk – Kaliningrad/Baltijsk – Helsinki – Kotka

Team Lines: Gdańsk – Hamburg/Bremerhaven

Operatorzy kontenerowi, tacy jak: Hapag-Lloyd, NYK, CMA CGM, Cosco, Zim, Safmarine, Hyundai, Hamburg Sud, MOL, Evergreen, China Shipping i Maruba Shipping akceptują DCT Gdańsk jako terminal przeładunkowy dla swoich kontenerów korzystając z usług statków dowozowych Team Lines lub Unifeeder/IMCL.

04_01_2010_dct_gdansk205_01_2010_dct_gdansk1