Aktualności

Droga BHCT do zmniejszenia śladu węglowego

Ostatnie lata były dla Baltic Hub kluczowe, jeśli chodzi o wyznaczenie celów korporacyjnych związanych z redukcją śladu węglowego i zaplanowanie działań, które pozwolą nam stać się organizacją net zero do roku 2050. Był to też czas poszukiwania potencjalnych ścieżek rozwoju, które umożliwią nam zrealizowanie naszych ambicji związanych z dekarbonizacją.

Jesteśmy szczególnie zadowoleni z kilku osiągnięć, które już przyczyniły się do ograniczenia śladu węglowego. W tym okresie udało nam się opracować plan transformacji energetycznej do 2030 roku, pozyskać gwarancję pochodzenia dla zielonej energii elektrycznej, wdrożyć elektryczne i automatyczne suwnice placowe RTG, a także zakupić pierwsze elektryczne samochody osobowe. Zainstalowaliśmy panele słoneczne na dachu budynku działu technicznego i rozpoczęliśmy testy elektrycznych ciągników terminalowych. Poprzez rozbudowę bocznicy kolejowej z 4 do 7 torów i wydłużeniu ich do 750 m, zwiększyliśmy udziału transportu kolejowego w przewozie kontenerów. Zakupiliśmy suwnice szynowe RMG i zoptymalizowaliśmy pracę bocznicy przez wprowadzenie systemu rozpoznawania znaków OCR (optical character recognition). Rozpoczęliśmy także liczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z zakresu 3, zgodnie z definicją protokołu GHG. Udało nam się co roku osiągać cele, które sobie wyznaczyliśmy w obszarze redukcji emisji CO2.

To początek drogi Baltic Hub w kierunku zielonej przyszłości. Mamy świadomość, że ta droga nie będzie łatwa, a transformacja będzie kosztowna, jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wiemy, że idziemy w dobrą stronę.