Aktualności

Drugie urodziny DCT Gdańsk

On October 1st, 2007 construction of Deepwater Container Terminal Gdansk was completed, and the terminal officially opened. DCT Gdansk is the newest and most modern container terminal in the Baltic region.
Within the two years of the operational activity, the terminal developed cooperation with many customers from a group of freight forwarders, shipping lines, rail operators and transportation companies. The terminal’s turnover is increasing. DCT Gdansk handled over 100 thousand TEU-s in the first operational year. This year this result was achieved already after six months of the current year, which was not easy during the acute crisis and, therefore, the competition between terminals. The trust and cooperation with many customers is a confirmation of the unique potential of DCT Gdansk terminal.
Currently the terminal is regularly handling the vessels of Containerships – the first container line, which shifted here all its operations in Poland from the very beginning of DCT Gdansk, the following feeder lines: Team Lines, IMCL / BCL and Unifeeder, as well as the largest container operator in the world Maersk Line.
Other global container operators such as Hapag – Lloyd, NYK, Cosco, China Shipping, ZIM, Hyundai, MOL, K-Line, UASC or Evergreen accept DCT Gdansk as a handling terminal for their containers, using the services of the above mentioned feeder lines.
Since the beginning DCT Gdansk terminal is making an effort to provide its services at the highest level to meet all customer requirements in terms of quality. Periodically published “Northern Europe Terminal Scorecard” is the proof of the above statement. For several last months DCT Gdansk terminal became a leader among all the North European terminals serving to Maersk Line vessels. Following parameters are taken into account in this evaluation (among others): container handling productivity, ship’s waiting time or container handling cost at the terminal.
Presently all Polish terminals are supported only by feeder lines via German and Dutch ports. Containers are transhipped there from ocean-going vessels to smaller feeder vessels which then shuttle them to the Baltic Sea region.
Thanks to its parameters DCT Gdansk is the first terminal in Poland, which enables to accommodate and handle very well the vessels of 7-8 or more thousand TEU-s capacity.
Terminal has a quay length of 650 meters and a depth of 16.5 meters. Its modern equipment provides a high productivity in containers handling. Thanks to all that and its localization it could be the best place to handle ocean-going vessels scheduled directly to the Baltic Sea.
Implementation of such solution will bring a lot of benefits and costs savings both to cargo shippers/receivers and shipping lines.

W dniu 1-go października 2007 roku nastąpiło zakończenie budowy i oficjalne oddanie do eksploatacji Deepwater Container Terminal Gdańsk – najnowszego i najnowocześniejszego terminala kontenerowego na Bałtyku.

W ciągu zaledwie dwuletniej działalności terminal rozwinął współpracę z wieloma klientami z grona spedytorów, linii żeglugowych, operatorów kolejowych i firm przewozowych. Obroty terminalu stale rosną. W pierwszym roku działalności DCT Gdańsk obsłużył ponad 100 tysięcy TEU, a w roku bieżącym wynik ten został osiągnięty już po sześciu miesiącach działalności, co nie było to łatwe w okresie kryzysu i w związku z tym zaostrzonej konkurencji pomiędzy terminalami.
Szerokie zaufanie i współpraca z wieloma klientami jest potwierdzeniem wyjątkowego potencjału DCT Gdańsk. Obecnie terminal regularnie obsługuje statki Containerships – armatora, który całą swoją działalność operacyjną w Polsce przeniósł do DCT Gdańsk już od początku jego istnienia; linii dowozowych Team Lines, IMCL / BCL
i Unifeeder oraz największego operatora kontenerowego na świecie Maersk Line.
Inni światowi operatorzy kontenerowi, tacy jak: Hapag – Lloyd, NYK, Cosco, China Shipping, ZIM, Hyundai, MOL, K-Line, UASC czy Evergreen akceptuje DCT Gdańsk jako terminal przeładunkowy dla swoich kontenerów, korzystając z usług wyżej wymienionych linii dowozowych.
Od początku swojej działalności DCT Gdańsk dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i spełniać wymagania klientów pod względem zakresu i jakości swoich usług. Dowodem na to są cyklicznie publikowane zestawienia „Northern Europe Terminal Scorecard”, w których DCT Gdańsk od kilku miesięcy przewodzi wśród wszystkich północno europejskich terminali obsługujących statki Maersk Line. W ocenie tej brane są pod uwagę takie parametry jak między innymi: produktywność przy obsłudze kontenerów, czas oczekiwania statku oraz koszty przeładunków kontenerów na terminalu.
W chwili obecnej wszystkie polskie terminale obsługiwane są tylko przez linie dowozowe via porty niemieckie
i holenderskie. Tam kontenery przeładowywane ze statków oceanicznych na mniejsze feeder’y, które potem dowożą je na Bałtyk. DCT Gdańsk dzięki swoim parametrom jest pierwszym terminalem w Polsce, który umożliwia obsługę statków o pojemności 7-8 tysięcy TEU i większych. Terminal posiada nabrzeże o długości 650 metrów i głębokości 16,5 metra. Jego nowoczesne wyposażenie zapewnia bardzo wysoką produktywność w przeładunkach kontenerów. Dzięki tym parametrom oraz lokalizacji ma szanse stać się najlepszym miejscem do obsługi statków oceanicznych kierowanych bezpośrednio na Bałtyk. Realizacja takiego rozwiązania przyniesie szereg korzyści i oszczędności zarówno odbiorcom ładunków, jak i liniom żeglugowym.