Aktualności

Dwie nowe suwnice RTG marki Kalmar już pracują w DCT Gdańsk. Wydajność przeładunkowa terminala ciągle wzrasta.

The dynamic increase of containers handled by DCT Gdansk terminal initiates the continuous investment in new equipment. DCT Gdansk has boosted its handling capabilities with the commissioning of two new Kalmar E-One2 rubber-tyred gantry cranes (RTGs), complementing the eight Liebherr cranes already in service. Two modern Kalmar E-One2 RTG cranes were ordered in late 2009 and delivered to DCT Gdansk terminal in January 2010 by Cargotec. After assembling and passing the required tests, the new RTGs came into operation. The Kalmar E-One2 is the latest RTG model and meets the latest safety and environmental demands whilst remaining productive and cost-effective. The 7+1 wide and 1-over-5 high RTGs with a maximum lifting capacity of 40 tonnes are equipped with Kalmar Smartrail®, an autosteering and container position verification system. Additional performance-enhancing technologies such as an electrical anti-sway system, have also been requested by DCT Gdansk. DCT Gdańsk CEO Boris Wenzel has ensured that DCT Gdansk is ready to handle increased traffic including the AE10 line direct calls of the ocean-going vessels by Maersk: “The need to expedite the development of our handling capabilities has increased as more shipping lines are considering calling on DCT Gdansk. To help us with our plans, we turned to Cargotec not only because they offer market-leading equipment but as they could accommodate a quick delivery time.” DCT Gdańsk already enjoys a dominant position among the container terminals in Poland. All customers recognize the terminal’s potential so dynamics of the containers handling is constantly growing. Currently, the monthly handlings exceed the level of 30 000 TEUs. Being the first transshipment hub in Poland, DCT Gdansk is becoming crucial to importers and exporters in the countries of Central and Eastern Europe.

dsc_0716

Dynamiczny wzrost ilości obsługiwanych kontenerów przez DCT Gdańsk inicjuje ciągłe inwestycje w sprzęt oraz jego unowocześnianie. Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk zwiększył właśnie swoją zdolność przeładunkową wprowadzając do użytku kolejne dwie suwnice RTG Kalmar E-One2, które wspomogły osiem suwnic RTG marki Liebherr.

Dwie nowe suwnice placowe (RTG) Kalmar typu E-One2 zakupione zostały pod koniec 2009 roku i dostarczone na terminal w styczniu bieżącego roku przez firmę Cargotec. Kalmar E-One2 jest najnowocześniejszym modelem typu RTG i spełnia najnowsze wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, pozostając jednocześnie urządzeniem wydajnym i ekonomicznym. Nowe urządzenia mogą obsługiwać bloki o szerokości 7+1 rzędów kontenerów i wysokości 5+1 warstw kontenerów, o maksymalnym udźwigu 40 ton, wyposażone są w system Kalmar Smartrail ®, służący do automatycznego sterowania oraz weryfikacji pozycji kontenera. Dodatkowo na wyposażeniu znajdują się urządzenia poprawiające wydajność pracy, takie jak np. elektroniczny system stabilizacji kontenera, który również został zamówiony przez terminal.

Prezes DCT Gdańsk Boris Wenzel zapewnił, że terminal jest gotowy do obsługi zwiększonego ruchu związanego między innymi z uruchomieniem bezpośredniego zawinięcia statków oceanicznych linii AE10 armatora Maersk Line: “Konieczność rozwijania naszego potencjału przeładunkowego wzrosła w momencie odkąd więcej linii żeglugowych zaczęło rozważać skierowanie swoich zawinięć do DCT Gdańsk. Aby zrealizować nasze plany, zwróciliśmy się do Cargotec nie tylko z uwagi na wiodącą pozycję na rynku, ale również ze względu na możliwość zapewnienia szybkiego czasu realizacji zamówienia.”

DCT Gdańsk już w tej chwili cieszy się dominującą pozycją wśród terminali kontenerowych w Polsce. Klienci dostrzegają potencjał terminala i liczba przeładunków wykonywanych przez DCT Gdańsk wciąż rośnie. Obecnie miesięczne przeładunki na DCT Gdańsk przekraczają poziom 30 000 TEU. Głębokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk będąc pierwszym hub’em przeładunkowym w Polsce zaczyna mieć kluczowe znaczenie dla importerów i eksporterów z krajów środkowo-wschodniej Europy.

dsc_0716