Aktualności

(EN) DCT Gdansk wins “Employer-Organizer of Safe Work” award

18_edycja

DCT Gdansk received 1st prize in the 19th edition of the District Labour Inspectorate in Gdansk contest entitled “Employer-Organizer of Safe Work” in the category of companies employing more than 250 workers. The significance of this award is even greater as the jury decided not to award any company with 2nd or 3rd place in this category. The gala during which the winners of the awards were announced took place on 29th November 2012 in Artus Court in Gdansk. The award, the MECUM TUTISSIMUS IBIS statue,  was accepted on behalf of DCT Gdansk Dominika Cwirko, Safety & Compliance Manager of DCT Gdansk.

18_edycja

Z przyjemnością  informujemy, że DCT Gdańsk zdobyło pierwszą nagrodę dziewiętnastej edycji konkursu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy powyżej 250 zatrudnionych pracowników. Zwycięstwo jest tym większe, że w tej kategorii komisja nie zdecydowała się na przyznanie nagrody za drugie i trzecie miejsce. Gala rozdania nagród miała miejsce 29 listopada 2012 w Dworze Artusa w Gdańsku.  Nagrodę, statuetkę MECUM TUTISSIMUS IBIS, w imieniu DCT odebrała Dominika Ćwirko, Kierownik ds. Bezpieczeństwa DCT Gdańsk.

The idea of the contest “Employer-Organizer of Safe Work” is to  promote top practices in the field of safety and labour protection. This includes inspiring the employers to creating safe and effective work places. The basis for participation in the competition  was obtaining positive opinion regarding working conditions in companies. The categories of evaluation of the employer included respecting the labour law, OSH regulations, carrying out procedures which ensure protecting the safety at work and measures which are employed at an instance of an occurrence of an accident.

– DCT Gdansk, being a modern company places a great emphasis on matters of safety of our workers – commented Boris Wenzel, DCT Gdansk, CEO. – DCT Gdansk is proud  that our efforts were noticed by authorities ensuring safety and labour protection. This proves that it is possible to maintain a high level of productivity and efficiency with respect to top standards of safety.  We are proud that we are able to conduct our business with respect to our employees’ health and safety.

The winners of the District Labour Inspectorate in Gdansk ‘Employer-Organizer of Safe Work’ were nominated to the central level of the contest.

Celem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, w tym inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. Warunkiem udziału jest uzyskanie pozytywnej oceny stanu warunków pracy w firmach. Pracodawca jest oceniany wg takich kategorii, jak: przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie działalności systemowej na rzecz ochrony bezpieczeństwa pracy oraz postępowanie w razie wypadku przy pracy.

– DCT Gdańsk, będąc nowoczesną firmą, kładzie ogromny nacisk na kwestię bezpieczeństwa naszych pracowników – komentował nagrodę Boris Wenzel. – Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki są zauważane także przez organy stojące na straży bezpieczeństwa i ochrony pracy. To dowód na to, że możliwe jest zachowanie odpowiedniego poziomu wydajności z jednoczesnym dbaniem o zdrowie i życie naszych pracowników.

Zwycięzcy konkursu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zostali nominowani do ogólnopolskiego etapu.