Aktualności

Informacja dla klientów DCT Gdańsk

Drodzy Klienci,

Chcielibyśmy poinformować o kilku wyzwaniach, jakie pojawiły się ostatnio w DCT Gdańsk. Do najważniejszych, a także najbardziej zauważalnych dla naszych klientów, należy natężenie ruchu lądowego w szczytowych godzinach, co przekłada się na utrudnienia w obsłudze ruchu bramowego, a w ostatnim czasie także kolejowego.

Ta sytuacja została potraktowana przez DCT w sposób bardzo poważny. Z działań, które już zostały wdrożone, należy wymienić:

  • wprowadzenie systemu automatycznego kierowania ruchem ciężarowym – świetlnej regulacji ruchu bramowego, co usprawnia wjazd na teren terminalu;
  • wprowadzenie zmiany organizacji ruchu oraz kierowania ruchem w godzinach szczytu w celu rozładowania nadmiernego ruchu na parkingu DCT;
  • zmianę organizacji ruchu na ulicy Kontenerowej za przejazdem kolejowym w kierunku DCT poprzez wprowadzenie znaków poziomych;
  • wprowadzenie dedykowanego placu składowego dla kontenerów przeznaczonych na kolej – w czasie, gdy znajdują się jeszcze na statku, określamy kontenery wyjeżdżające z DCT koleją i przygotowujemy je na odrębnym placu tak, by wymagały wykonania jak najmniejszej ilości ruchów przed przeładunkiem na wagony, co oszczędza znacząco czas załadunku pociągu.

Od kilku miesięcy DCT prowadzi także intensywną rekrutację, mającą na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia. W sposób ciągły odbywają się  szkolenia nowych pracowników. Terminal negocjuje warunki współpracy z agencjami zatrudnienia, które w newralgicznych momentach będą w stanie wspomóc pracę DCT. By usprawnić przepustowość, opracowywany jest także nowy regulamin parkingu DCT Gdańsk, który wejdzie w życie w październiku br.

Poza działaniami krótkofalowymi, DCT od początku br. przygotowuje system wcześniejszej awizacji samochodów ciężarowych, który ma na celu wprowadzenie okien czasowych dla kierowców, a tym samym rozłożenie natężenia ruchu równomiernie w ciągu doby. Rozpoczęcie pilotażu systemu planowane jest na IV kwartał br. Dodatkowo w 2016 r. wprowadzone zostaną: automatyzacja obsługi bramowej oparta na technologii OCR (Optical Character Recognition) oraz funkcjonalności systemu operacyjnego NAVIS (Prime Route oraz Expert Decking).

Wszystkie powyższe działania są wdrażane intensywnie i mają bezpośrednie przełożenie na usprawnienie obsługi ruchu lądowego z uwzględnieniem w równym stopniu ruchu bramowego i kolejowego. Pierwsze rezultaty będą widoczne w ciągu najbliższych 4 do 6 tygodni.

DCT Gdańsk przeprasza za zaistniałe niedogodności i jednocześnie zapewnia, że nasz zespół dokłada wszelkich starań, by zminimalizować wpływ opisanej sytuacji na prowadzoną przez Państwa działalność.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o upewnienie się, że kontenery, które chcecie Państwo odebrać, są gotowe do podjęcia. Przypominamy, że parking DCT nie jest parkingiem długoterminowym, dlatego prosimy o wyczulenie kierowców, by korzystali z parkingu koło terminalu jedynie na potrzeby załatwiania formalności w biurze Pre-Gate związanych ze złożeniem/ podjęciem kontenerów w DCT. Znacząco poprawi to przepustowość na parkingu DCT. Klientów, których kontenery mają wyjechać z DCT koleją, prosimy o jak najwcześniejszy kontakt z Działem Kolejowym tak, byśmy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować grupę kontenerów do przeładunku, co skróci znacząco czas obsługi pociągu.

Zespół DCT Gdańsk