Aktualności

Kolejne podwyżki i Układ Zbiorowy

DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku oraz jeden z najatrakcyjniejszych pracodawców na Pomorzu, znacząco podnosi wynagrodzenia pracownikom operacyjnym oraz technicznym.

Zarząd DCT Gdańsk zaproponował pracownikom działów Operacyjnego oraz Utrzymania Ruchu podwyżki pomimo tego, że zgodnie z obowiązującym w spółce układem zbiorowym miało ich w tym roku nie być.

Propozycja Zarządu została poddana pod dyskusję zakładowej organizacji związkowej, w wyniku czego nie tylko podniesione zostały płace, ale też przedłużono o kolejne dwa lata obowiązujący od 2016 r. pierwszy w historii polskiej konteneryzacji układ zbiorowy. W szczególności zmiany dotyczą:

  1. Podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników operacyjnych i technicznych o kwotę do 700 zł w ciągu niespełna jednego roku,
  2. Podwyższenia premii motywacyjnej dla najlepszych pracowników do kwoty 1000 zł miesięcznie od kwietnia 2019 r.,
  3. Wprowadzenia nagrody świątecznej w wysokości 1000 zł dla wszystkich pracowników,
  4. Utrzymania atrakcyjnej nagrody jubileuszowej i pozapłacowego systemu świadczeń dodatkowych dla wszystkich pracowników.

Wprowadzane zmiany stanowią potwierdzenie uznania przez DCT Gdańsk doskonałych kwalifikacji świetnie przygotowanej kadry pracowniczej i umacniają rolę DCT Gdańsk jako odpowiedzialnego lidera polskiej branży intermodalnej oraz aktywnego uczestnika dialogu społecznego.

Zarząd DCT Gdańsk S.A. dziękuje zakładowej organizacji związkowej za konstruktywny udział w zakończonych rozmowach.