Aktualności

Modernizacja bocznicy kolejowej

Szanowni Państwo,

DCT Gdańsk kontynuuje prace modernizacyjne bocznicy kolejowej, które pozwolą w drugiej połowie roku obsługiwać pociągi o długości 750 metrów oraz zwiększyć liczbę obsługiwanych składów.

Następna faza prac rozpocznie się 4 marca 2021 roku i wiąże się ze znaczną zmianą organizacji pracy bocznicy kolejowej. Zmiany potrwają do końca lipca 2021 roku. W związku z powyższym DCT Gdańsk nie będzie akceptować do obsługi okien ad hoc, z wyjątkiem podstawień bocznicowych z zakładów o pracy ciągłej (huty, zakłady chemiczne, papiernie).

W przypadku znacznego spadku przepustowości bocznicy i konieczności obniżenia liczby planowanych ruchów, będziemy kontaktować się z Państwem bezpośrednio.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w tym samym czasie aby zminimalizować potencjalne utrudnienia DCT Gdańsk zwiększy przepustowość na bramie drogowej.

Z poważaniem,
DCT Gdańsk S.A.