Aktualności

Największe kontenerowce świata zawiną do DCT Gdańsk

 

DCT Gdansk, Poland’s biggest container terminal will start handling the largest container vessels in the world from May 2011. Vessels of 15,500 TEU capacity will be calling at DCT Gdansk terminal within Maersk Line AE10 service connecting the Far East and the Baltic Sea.
In January 2010, DCT Gdansk already revolutionized the Baltic shipping market when it started to serve the first regular deep-sea calls into the Baltic Sea.
Boris Wenzel, DCT Gdansk’s CEO emphasized: “DCT Gdansk is making history for the second time in 16 months, now by welcoming the largest vessels in the world to Gdansk. It is not only a reflection of the high reliability of service that DCT provides to Maersk Line, but also of the growing importance that Gdansk has taken as the gateway to Central and Eastern Europe. The monopoly of traditional Northern European hub ports over the Baltic Sea has definitely come to an end“.
The rapid development of Maersk Line facilitated by DCT Gdansk as well as the container market growth in Poland and the Baltic region have turned Gdansk into the first major hub port in the Baltic sea. The first one of the largest container vessels to visit Polish ports, mv Maersk Elba is
scheduled to be in Gdansk on May 11 – 14, 2011. Following calls will be served by: mv Maersk Eubank, mv Eleonora Maersk, mv Edith Maersk, mv Maersk Edmonton, mv Ebba Maersk, mv Elly Maersk, mv Emma Maersk, mv Eugene Maersk, mv Maersk Erving, mv Maersk Effingham, mv Evelyn Maersk, mv Maersk Eubank, mv Estelle Maersk.
DCT’s annual capacity will be upgraded to 1,000,000 TEU after it receives additional handling equipment in the third quarter of the current year.
The nearest expansion plans of DCT foresee additional infrastructure phases, which could quadruple the terminal’s annual handling capacity to 4,000,000 TEU.
Development of the 100 ha of Pomeranian Logistics Centre adjacent to DCT terminal will start this year and provide a large range of terminal services.

mv Edith Maersk (15,500 TEU)  will visit Gdansk on June 1-4, 2011; photo: maerskline.com

mv Edith Maersk (15,500 TEU) will visit Gdansk on June 1-4, 2011; photo: maerskline.com

Największe kontenerowce świata od maja 2011 r. będą wpływać do DCT Gdańsk S.A., jedynego polskiego terminalu kontenerowego, który obsługuje statki oceaniczne.  Statki armatora Maersk Line o pojemności 15.500 TEU zawijać będą do DCT Gdańsk w ramach linii AE10 łączącej Daleki Wschód z Morzem Bałtyckim.
– DCT Gdańsk S.A. tworzy historię po raz drugi w ciągu 16 miesięcy przyjmując w Gdańsku największe statki kontenerowe świata – mówi z dumą Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT. –  Jest to wynikiem zarówno wysokiej jakości usług, które świadczymy na rzecz Maersk Line, ale także coraz większego znaczenia Gdańska, jako bramy prowadzącej świat do Europy Środkowej i Wschodniej. Monopol tradycyjnych północno-europejskich hub portów na Bałtyku zdecydowanie się zakończył.
W styczniu 2010 r. DCT Gdańsk zrewolucjonizował rynek Morza Bałtyckiego po raz pierwszy, rozpoczynając obsługę regularnych zawinięć oceanicznych statków na Bałtyk.
Pozycja Gdańska, jako wiodącego hub portu na Bałtyku została niewątpliwie wzmocniona poprzez wzrost rynku kontenerowego w Polsce, a także dynamiczny rozwój Maersk Line, największego klienta terminalu. Pierwszym z serii największych kontenerowców jakie kiedykolwiek odwiedziły polskie porty będzie mv Maersk Elba. Obsługa statku planowana jest w dniach 11-14 maja 2011. W następnych tygodniach spodziewane są w DCT Gdańsk kolejno: mv Maersk Eubank, mv Eleonora Maersk, mv Edith Maersk, mv Maersk Edmonton, mv Ebba Maersk, mv Elly Maersk, mv Emma Maersk, mv Eugen Maersk, mv Maersk Erving, mv Maersk Effingham, mv Evelyn Maersk, mv Maersk Eubank, mv Estelle Maersk.
Roczna zdolność przeładunkowa DCT Gdańsk zostanie podwyższona do 1.000.000 TEU po otrzymaniu dodatkowych urządzeń przeładunkowych w trzecim kwartale bieżącego roku. Następne plany ekspansji DCT przewidują dalszy rozwój infrastruktury, co pozwoli na czterokrotne zwiększenie terminalowej rocznej zdolności przeładunkowej do 4.000.000 TEU.
Budowa 100 ha Pomorskiego Centrum Logistycznego w sąsiedztwie terminalu DCT rozpocznie się jeszcze w tym roku i wzbogaci szeroką gamę usług oferowanych przez terminal.

edith_maersk1

mv Edith Maersk (15,500 TEU) spodziewany w Gdańsku 1 czerwca 2011; źródło: maerskline.com