Aktualności

Nowy Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk

As DCT continues its preparations for the next major extension phase, an internationally experienced authority in port management will join DCT to lead the Baltic’s fastest growing container terminal. Mr. Maciek Kwiatkowski, who will commence as DCT’s CEO at the start of April, has 30 years of experience in the port industry with a strong focus on operation, design and construction of container terminals. DCT’s new CEO has successfully run projects in Australia, Asia as well as South America.

DCT Gdańsk, kontynuując przygotowania do kolejnej znaczącej fazy rozwoju, zatrudniło niekwestionowany autorytet w zarządzaniu portami, który dołączył do DCT, by przewodzić najszybciej rozwijającemu się terminalowi na Bałtyku. Pan Maciek Kwiatkowski, który na początku kwietnia 2013 obejmie obowiązki Dyrektora Zarządzającego DCT, ma trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze portowym ze szczególnym uwzględnieniem działań operacyjnych, projektowych i budowania terminali kontenerowych. Nowy Dyrektor Zarządzający DCT z sukcesem przeprowadził projekty w Australii, Azji, jak również w Ameryce Południowej.

‘I am very excited about joining DCT’, said Maciek Kwiatkowski. ‘I look forward to partnering with authorities and for customers’ support in the implementation of the DCT development plans on time and within the budget.’ With the construction of the new container terminal (DCT2) the vision of Gdansk as a gateway to Central Eastern Europe and Russia will become a reality.

„Jestem niezmiernie podekscytowany dołączeniem do DCT”, powiedział Maciek Kwiatkowski. „Cieszę się na przyszłą partnerską współpracę z władzami i liczę na wsparcie klientów w implementacji planów rozwojowych DCT na czas i w ramach budżetu.” Po zakończeniu budowy nowego terminalu (DCT2) wizja Gdańska będącego bramą do Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji stanie się rzeczywistością.