Aktualności

Obecna sytuacja w DCT Gdańsk

W ostatnim czasie DCT Gdańsk podjęło szereg działań mających na celu polepszenie jakości obsługi na terminalu. W odpowiedzi na prośby oraz opinie klientów wyrażone w ankiecie, jednym z ulepszeń jakie obecnie wdrażamy jest wydłużenie godzin pracy na kompleksie bramowym. Od 08 listopada 2015 roku kompleks czynny będzie w niedziele już od godziny 14:00, co z pewnością ułatwi i przyspieszy proces obsługi na bramie.

Kolejnym działaniem mającym na celu wyeliminowanie niekomfortowych dla kierowców sytuacji zbyt dużego natężenia ruchu na naszym parkingu jest skrócenie możliwego czasu postoju do 2 h. Jesteśmy przekonani, że powyższe rozwiązanie upłynni ruch na parkingu.

W poniższych linkach udostępniamy mapy z parkingami położonymi:

Nowy regulamin parkingu dostępny jest tutaj. Regulamin obowiązuje od 02 listopada br. W okresie pierwszego miesiąca obowiązywania nowych zasad, kierowcy będą informowani o zmianie bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji.

Zespół DCT Gdańsk