Aktualności

OCR – wprowadzanie numerów plomb

Szanowni Państwo,

Zgodnie z komunikatami dotyczącymi wdrożenia OCR i kierowanymi do Państwa w poprzednich miesiącach, DCT Gdańsk uruchamia z dniem 10 czerwca 2019 roku funkcjonalność systemową polegającą na automatycznym wygaszaniu awizacji złożenia kontenera, dla którego do momentu rozpoczęcia awizacji nie wpisano numeru plomby. Prosimy koniecznie poinformować o tym pracujących dla Państwa kierowców, gdyż nie będzie możliwe dopisywanie numerów plomb ręcznie przez pracowników DCT – awizacja wygaśnie bezpowrotnie.

Przypominamy także o tym, że od kilku tygodni nie obowiązuje już bufor 30-minutowy przed oknem wjazdowym. Został on zastąpiony 90-minutowym buforem po oknie. Prosimy przyjeżdżać po rozpoczęciu okna, żeby nie tworzyły się kolejki do bram i w rejonie parkingu.

Z poważaniem,

Zespół DCT Gdansk