Aktualności

Ograniczenia ruchu kolejowego w dniach 14-24 września 2017

Szanowni Klienci!

DCT Gdańsk S.A . informuje, że od godziny 12:00 w dniu 14 września do godziny 24:00 w dniu 24 września zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej DCT Gdańsk. Spowodowane jest to koniecznością wyłączenia z przeładunków kontenerowych torów nr 901 i 904 bocznicy kolejowej oraz skrócenia maksymalnej długości pociągów na torach 902 i 903 do 500 metrów (bez lokomotywy) w tym terminie.

W związku z powyższym DCT Gdańsk S.A. prosi, aby operatorzy intermodalni w porozumieniu z przewoźnikami kolejowymi i biurem koordynacji ruchu kolejowego DCT Gdańsk dokonali odpowiednich korekt w obsłudze pociągów w celu zminimalizowania skutków powyższych ograniczeń.

DCT Gdańsk we wskazanym okresie dołoży wszelkich starań, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnienia te wpływały na Klientów. W tym celu m.in. zostaną otwarte bramy drogowe w weekendy, w terminach 16-17 września i 23-24 września.

Z poważaniem,

Zespół DCT Gdańsk