Aktualności

Pierwszy regularny serwis kolejowy łączący Chiny z Gdańskiem

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż 21 listopada 2019 w DCT Gdańsk odbyła się inauguracja pierwszego stałego połączenia kolejowego Euro China Train, które regularnie przyjeżdżać będzie z Xi’an w Chinach, poprzez terminal lądowy Adampol Małaszewicze, do morskiego terminalu kontenerowego DCT Gdańsk.

To nowe połączenie intermodalne ECT jest efektem współpracy ZMPG, terminalu kontenerowego DCT Gdańsk oraz firmy Adampol, która jest organizatorem tego przewozu.

Czas przejazdu kolejowego towarów z Chin do Gdańska wyniósł 12 dni, a możliwe jest skrócenie tranzytu nawet do 10 dni. Kolejny pociąg z Chin planowany jest na grudzień, a regularne transporty cotygodniowe na tej trasie ruszają już od stycznia 2020.

„Od 2010 roku DCT Gdańsk obsługuje bezpośrednie połączenia oceaniczne z Dalekim Wschodem, umożliwiając Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego; między Europą a Azją. Zapewnia również sprawną wymianę handlową produktów naszego regionu z Azją. Dziś, jesteśmy świadkami uruchomienia stałego połączenia kolejowego między Chinami a Gdańskiem i cieszymy się, że możemy być częścią tego serwisu. To wartość dodana dla portu, rozszerzony wachlarz możliwości dla klientów. To dowód, że transport morski oraz lądowy mogą rozwijać się i współistnieć w harmonii, umacniając tym samym pozycję portu Gdańsk i terminalu DCT jako Północnej Bramy dla najszybciej rozwijającego się regionu w Europie.” – komentuje Cameron Thorpe, Prezes Zarządu DCT Gdańsk.

„Firma Adampol ma już wieloletnie doświadczenie w przeładunkach pociągów z Chin na swoim terminalu na granicy polsko-białoruskiej. Każdego dnia przez Małaszewicze przejeżdża 19 pociągów ze wszystkich najważniejszych chińskich terminali lądowych. Połączenie między terminalem lądowym Adampol Małaszewicze a terminalem morskim DCT Gdańsk otwiera wiele szlaków transportowych, które będą konkurencyjne w stosunku do istniejących, np. te prowadzące z Chin przez Hamburg i Duisburg do Wielkiej Brytanii czy Skandynawii mogą zostać zastąpione i w rezultacie przyspieszone aż do 5 dni. Alternatywne szlaki transportowe, które tworzy jeszcze bardziej umocni pozycję portu Gdańsk w Europie.” – dodaje Elena Łukanowa, Prezes Zarządu Adampol S.A.

„Nowe połączenie kolejowe z Chin bezpośrednio do Portu Gdańsk jest alternatywą dla portów zachodnioeuropejskich, która znacząco skraca czas dostawy kontenerów na rynki Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Widzimy w tym szansę na wykorzystanie naszej mocno rozwiniętej siatki połączeń i infrastruktury przeładunkowej – mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. „Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie przyśpieszyć transport towarów z Chin nawet o 5 dni. Należy pamiętać również o mniejszej ilości operacji na kontenerze, co przekłada się na mniejsze koszty. Od dziś Port Gdańsk może zaoferować szybszą, tańszą i konkurencyjną wobec obecnie funkcjonujących rozwiązań usługę.”

Interesujące fakty:

Połączenie na trasie Xi’an – Małaszewicze nazwane jest Euro China Train – czas przejazdu – 9-10 dni

Połącznie na trasie Małaszewicze – Gdańsk nazwane jest Baltic Train – czas przejazdu – 1-2 dni

O DCT Gdańsk – Północnej Bramie dla Najszybciej Rozwijającego się Regionu w Europie:

DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego; między Europą a Azją. Zapewnia również sprawną wymianę handlową produktów naszego regionu z Chinami, przy jednoczesnej redukcji kosztów, bardziej konkurencyjnych terminach dostaw oraz niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na jeden kontener w stosunku do innych portów.

DCT Gdańsk obsługuje nie tylko Polskę, ale jest również jednym z najbardziej atrakcyjnych modeli biznesowych obsługujących rynki Morza Bałtyckiego. Stanowi on także najbardziej opłacalny sposób dotarcia do wewnątrzlądowych rynków zagranicznych Czech, Słowacji, Białorusi oraz Zachodniej Ukrainy.

W 2018 r. terminal DCT Gdańsk przeładował prawie 1.9 mln TEU, regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowych statków na świecie. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem na Morzu Bałtyckim zdolnym do obsługi statków o tej wielkości. W 2019 roku, przeładunki w DCT Gdańsk przekroczą 2.0 mln TEU.

Oprócz bezustannego rozwoju i inwestycji w infrastrukturę terminalową oraz nowoczesny sprzęt przeładunkowy, DCT Gdańsk jest również aktywnie zaangażowane w działania przejawiające dbałość o środowisko oraz społeczność lokalną, dostrzegając w nich fundament zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

DCT jest członkiem Grupy PSA, która dzieli udziały z powołanym z ramienia Skarbu Państwa, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz australijskim funduszem inwestycyjnym IFM.

O Adampol S.A.:

Od ponad dwudziestu lat Adampol prowadzi działalność w zakresie międzynarodowego i krajowego transportu samochodów osobowych, dostawczych i półciężarowych. Firma posiada do dyspozycji kilka tysięcy autotransporterów oraz kilkaset specjalistycznych wagonów.

Własne warsztaty naprawcze, place przeładunkowe oraz doświadczona kadra – wszystko to umożliwia kompleksową realizację wszelkich, nawet nietypowych usług transportowych.

Oparte na najwyższych europejskich standardach systemy jakości gwarantują sprawne zarządzanie oraz możliwość zaproponowania najlepszych rozwiązań, które sprostają potrzebom i oczekiwaniom każdego Klienta.

Aby móc na bieżąco śledzić pozycję pojazdów, Adampol monitoruje przewożone auta za pomocą VIN kodów, zaś wszystkie autotransportery wyposażone są w telefony komórkowe oraz system monitorowania satelitarnego GPS. Zapewnia to bezpieczeństwo oraz usługi na najwyższym poziomie.

Grupa Chińska to dedykowany zespół roboczo-projektowy, składający się z kilkunastu osób z różnych departamentów firmy ADAMPOL S.A.

Głównymi zadaniami są rozwój kompetencji i możliwości firmy w tworzeniu rozwiązań logistycznych i spedycji drogowej, kolejowej oraz morskiej w środowisku rynku Daleko Wschodniego oraz wykorzystania inicjatywy One Belt One Road.

Wszystkie wdrażane projekty logistyczne i produkty są tworzone pod marką i oznaczane logiem ECT, który w ostatnim czasie zyskuje na rozpoznawalności.

O ZMPG SA:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku – portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Potwierdza to znaczenie portu, kontynuację stałej i konsekwentnej polityki rządu w odniesieniu do największych portów w Polsce.

Działalność Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA obejmuje: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową; prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu; budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej; pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu; świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w szczególności zapewnienie: ochrony przeciwpożarowej od strony wody zarządzanych obiektów i terenów, ochrony przeciwpożarowej od strony wody statków i innych obiektów pływających znajdujących się na wodach portu, redy lub kotwicowiska portu; zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.