CSR

Pomagamy Ukrainie

W ciągu trzech ostatnich miesięcy w DCT Gdańsk zainicjowaliśmy szereg działań pomocowych skierowanych do osób, które ucierpiały w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę.

Od samego początku konfliktu zbrojnego, wiedzieliśmy, że nie możemy pozostać bierni wobec tej bezprecedensowej tragedii. Mieliśmy także na uwadze pracujących dla DCT Gdańsk obywateli Ukrainy.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników, obywatele Ukrainy, którzy stali się ofiarami wojny, otrzymali pomoc rzeczową i finansową. Pomoc była przekazywana potrzebującym zarówno bezpośrednio, jak i poprzez organizacje pozarządowe i charytatywne.

 

Podjęliśmy szeroką współpracę z Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie koło Kościerzyny, gdzie znalazło schronienie 120 dzieci z ukraińskich domów dziecka. Wzięliśmy udział w doposażeniu kuchni w ośrodku, dzięki czemu nie ma już konieczności korzystania z zewnętrznego cateringu.

Przekazaliśmy także 6 laptopów i jeden komputer stacjonarny dzieciom z ośrodka oraz zainicjowaliśmy zbiórkę finansową na rzecz ośrodka wśród pracowników. Każda wpłacona przez pracowników złotówka została podwojona przez DCT. Za uzbieraną kwotę kupiliśmy karty przedpłacone do sklepów CCC i Reserved – dzieci z ośrodka zaopatrzyły się tam w ubrania i buty.

 

Sfinansowaliśmy także udział trojga ukraińskich dzieci uczęszczających do sąsiadującej z DCT Szkoły Podstawowej nr 61 w wycieczce szkolnej.

 

Przekazaliśmy środki na rzecz UNICEF – pieniądze zostały przeznaczone na zapewnienie dzieciom bezpiecznego schronienia, wsparcia psychologicznego oraz opieki medycznej.

 

Poprzez Stowarzyszenie Wioski Dziecięce (SOS Wioski Dziecięce) wsparliśmy finansowo porzucone dzieci i rodziny zastępcze na Ukrainie.

 

Obywatele Ukrainy potrzebują naszego wsparcia również w zakresie pomocy medycznej. Pracownicy DCT wspólnie z naszym udziałowcem grupą PSA zebrali zestawy do udzielania pierwszej pomocy, w akcji zainicjowanej przez jednego z naszych pracowników z Ukrainy. Część apteczek przekazaliśmy na rzecz Batalionu Medycznego „Hospitalieri”, który prowadził zbiórkę na pomoc medyczną dla żołnierzy. Większość przekazaliśmy bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską.

 

Z pomocą dla uchodźców, którzy często musieli zostawić na Ukrainie dorobek całego życia, działamy także w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi.

 

Wsparliśmy Polski Czerwony Krzyż – zebrane fundusze zostały przeznaczone na zakup żywności, odzieży i zaspokojenie innych priorytetowych potrzeb.

 

Przekazaliśmy środki na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej na pomoc bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla osób, które musiały uciekać ze swoich domów. Wsparciem objęte zostały zarówno osoby przebywające na Ukrainie, jak i uchodźcy w Polsce.

 

W ramach zbiórki na rzecz Fundacji Gdańska Pomoc przekazaliśmy fundusze na realizację działań pomocowych przez organizacje pozarządowe, które już prowadzą działalność humanitarną na Ukrainie oraz na pomoc udzielaną społeczności ukraińskiej w Gdańsku.

 

Wsparliśmy także finansowo ośrodek, należący do Duszpasterstwa Ludzi Morza Centrum Stella Maris w Gdyni, w którym bezpieczne schronienie znalazło 48 osób z ukraińskich rodzin marynarzy i ludzi morza.

 

Zapewniamy, że jesteśmy przygotowani do wspierania naszych przyjaciół z Ukrainy, a naszym pracownikom bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie w tę pomoc.