Aktualności

Prace w ramach inwestycji T2b w toku

Prace związane z projektem T2b idą pełną parą. W ramach przygotowań do rozbudowy placów składowych i budowy nowej drogi dojazdowej do DCT wykonano już odhumusowanie, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz nasyp pod nową drogę tzw. ul. Nową Kontenerową.  Obecnie trwają prace związane z wykonaniem sieci sanitarnych i elektrycznych.

Część istniejącej infrastruktury na parkingu samochodów ciężarowych w sąsiedztwie kompleksu bramowego została przearanżowana. Na tym terenie zostanie wybudowana infrastruktura na potrzeby nowo wdrażanego Systemu Optymalizacji Ruchu Bramowego.

Kolejnym etapem prac budowlanych będzie wykonanie konstrukcji nawierzchni na ulicy Nowej Kontenerowej.

W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą na prace budowlane dotyczące przebudowy bocznicy kolejowej DCT. Zakończenie prac na kolei planowane jest na III kwartał 2019r.