Aktualności

Projekt T2b – status prac

W ramach przygotowań do rozbudowy placów składowych wykonano już wzmocnienie podłoża gruntowego, większą część sieci energetycznych, sanitarnych oraz przeciwpożarowej i gazowej, a także kanalizacji deszczowej. Prace związane z nową drogą dojazdową do terminalu dobiegają końca– właśnie wykonywane są warstwy bitumiczne, a przekazanie do użytkowania Nowej Kontenerowej nastąpi w najbliższych tygodniach. Po całkowitym przeniesieniu ruchu na Nową Kontenerową, co ma nastąpić w połowie stycznia 2019, rozpocznie się rozbiórka istniejącej ulicy Kontenerowej, która znajduje się w samym środku projektowanych placów składowych. Kolejnym elementem robót będzie wykonanie konstrukcji nawierzchni pod przyszłe place składowe.

Część istniejącej infrastruktury na parkingu samochodów ciężarowych, w tym w sąsiedztwie kompleksu bramowego jest przebudowywana i aranżowana w celu dostosowania jej do potrzeb nowo wdrażanego Systemu Optymalizacji Ruchu Bramowego. Roboty te polegają na budowie znacznej ilości fundamentów do posadowienia i zasilania infrastruktury takiej jak kamery, szlabany, sygnalizacja świetlna, kioski samoobsługowe itp. Kolejnym elementem robót będzie montaż wyżej wymienionych urządzeń oraz konfiguracja systemu.

W ramach Projektu T2b rozpoczęto 1 Etap rozbudowy i przebudowy istniejącej bocznicy kolejowej DCT.

Dwie dodatkowe suwnice STS rozpoczęły już pierwsze uruchomienia i testy, natomiast trzecia nowa suwnica nabrzeżowa STS, która przypłynęła na początku grudnia jest w trakcie montażu.

Na początku 2019 roku dwie suwnice będą w pełni operacyjne, a trzecia od jego połowy. W rezultacie, w połowie przyszłego roku terminal DCT Gdańsk będzie dysponował 14 suwnicami STS przy obu nabrzeżach o łącznej długości 1300 m.