Aktualności

Przeładunki w DCT Gdańsk przekroczyły już poziom obrotów

DCT Gdańsk, największy polski terminal kontenerowy odnotował dynamiczny wzrost przeładunków w pierwszej połowie 2010 roku. W czerwcu 2010 roku przeładunki przekroczyły wolumen obsłużony w całym 2009 roku osiągając wielkość 173 279 TEU. Miesięczne przeładunki w DCT Gdańsk stale rosną i w czerwcu przekroczyły poziom 36 000 TEU. W 2010 roku terminal planuje potroić obroty z 2009 roku i przeładować około 450 000 TEU.

wykre4 Dynamiczny wzrost ilości obsługiwanych kontenerów przez DCT pozwala przyspieszyć plany inwestycyjne związane z zakupem większej ilosci sprzętu przeładunkowego. Dyrektor Zarządzajacy DCT Gdańsk, Boris Wenzel skomentował: „Dzięki stale rosnącej wydajności przeładunkowej DCT Gdańsk ma nadal znaczny potencjał i możliwości obsługi nowych klientów z taką samą wysoką jakoscią, do jakiej przyzwyczailiśmy naszych klientów. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie uda nam się sfinalizować zakup dodatkowych urządzeń przeładunkowych, aby stopniowo zwiekszać naszą roczną zdolność przeładunkową do 1 000 000 TEU w celu zmaksymalizowania potencjału istniejącej infrastruktury, a tym samym odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.” W dłuższej perspektywie plany rozwojowe pozwolą DCT Gdańsk osiągnąć zdolność przeładunkową na poziomie 4 000 000 TEU do obsługi linii przenoszących się tu z tradycyjnych północnoeuropejskich hub’ów w celu skorzystania z wysokiej jakości usług terminalu i jego doskonałej lokalizacji do obsługi rynku polskiego oraz Europy centralno-wschodniej. DCT Gdańsk jest jedynym terminalem w Polsce i na całym Bałtyku obsługującym bezpośrednie połączenia żeglugowe z Dalekiego Wschodu armatora Maersk Line. Terminal także stale współpracuje z innymi liniami żeglugowymi dowożącymi swoje kontenery do Polski publicznymi feederami.