Aktualności

Status prac T3 – luty 2023

Status prac T3 – 13.02.2023

W styczniu zakończyliśmy pogrążanie ściany szczelnej nabrzeża zamykającego północnego. Przystąpiliśmy także do montażu kleszczy oraz stabilizacji ściany za pomocą kotew klapowych, co pozwoli na zasyp materiałem pochodzącym z pogłębiania w północnej części terminala i otwarcie kolejnych frontów robót, związanych z robotami żelbetowymi.

W połowie stycznia zmobilizowaliśmy także trzecią pogłębiarkę TSHD Uilenspiegel, która posiada trzykrotnie większą wydajność od pozostałych dwóch, które były wcześniej zmobilizowane.

Równolegle na placu budowy pracują trzy pogłębiarki wykonujące roboty czerpalne w obszarze przyszłościowego basenu terminala T3 oraz roboty refulacyjne. Aktualnie zaawansowanie robót refulacyjnych sięga ok. 20 %. Obszar refulacji podzielony jest na dwa sektory – północny i południowy, które wykonawca wyplenia refulatem. W sektorze południowym poziom refulacji przewyższa poziom morza, co można dostrzec z plaży.

Projektowany obszar całkowitego zalądowienia Terminala T3 to ponad 36 hektarów, do którego należy użyć ponad 4,5 miliona metrów sześciennych materiału. O tyle powiększy się terytorium Polski.

W najbliższych dniach rozpoczniemy pogrążanie elementów konstrukcji nabrzeża głównego, które wykonane jest z pali o średnicy 1,42 metra i długości od 35 – 40 metrów, a przestrzenie pomiędzy palami zostaną wypełnione grodzą o długości 24 metrów każda.