Aktualności

Terminal DCT Gdańsk uhonorowany tytułem “Teraz Polska”

TP_LaureatKonkursu_RGB

DCT Gdansk, Poland’s largest terminal with over 50% market share and the only hub in Baltic Sea became the winner of “Teraz Polska”. The twenty second edition of this national competition puts Polish brands, products and producers in competition for the title of the best in their respective field to represent the highest quality Poland has to offer. DCT Gdansk was awarded in the category of marine and inshore transport services.

TP_LaureatKonkursu_RGBDCT Gdańsk, Polski największy terminal kontenerowy, a także jedyny hub port na Morzu Bałtyckim, mający ponad 50% udziału w rynku, otrzymał tytuł „Teraz Polska”. W tegorocznej, dwudziestej drugiej edycji konkursu, firmy, marki i producenci konkurowali o tytuł najlepszego w obrębie swojej dziedziny, by móc reprezentować najwyższą jakość polskich produktów i usług. DCT Gdańsk otrzymało tytuł w kategorii transport morski i przybrzeżny.

Since its creation DCT Gdansk has been raising the profits of the Polish ports industry and introduced new, higher standards of the service level in Baltic Sea ports. For many years Central-Eastern Europe and Poland depended on Northern-European ports that collected customs duties and other taxes paid by Polish importers and exporters. Thanks to DCT Gdansk the Polish container industry gained its own hub port servicing the largest vessels in the world and reducing the land transportation costs to the final destinations.

“We are proud to receive this prestigious award” says Boris Wenzel, DCT Chief Executive Officer. “It is encouraging that our efforts are valued not only by our customers and contractors but by independent business experts of ‘Teraz Polska’”.

Earlier this year DCT Gdansk was also awarded with the Solid Employer of the Year 2011 award. The terminal representatives will receive the statuette during the official gala evening on 14th June 2012.

Od chwili powstania, terminal DCT Gdańsk aktywnie przyczynia się do wzrostu dochodowości polskiego przemysłu kontenerowego, a także wprowadza nowe, wyższe standardy obsługi w portach Morza Bałtyckiego. Przez wiele lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, uzależnione były od portów północnoeuropejskich, które gromadziły zyski z ceł i innych podatków opłacanych przez polskich importerów i eksporterów. Dzięki powstaniu DCT Gdańsk polski przemysł kontenerowy otrzymał alternatywę w postaci własnego hub portu obsługującego największe statki kontenerowe świata i pozwalającego na zmniejszenie kosztów transportu drogowego do miejsc ostatecznego przeznaczenia.

– Jesteśmy dumni z otrzymania tej prestiżowej nagrody – mówi Boris Wenzel, Dyrektor Zarządzający DCT Gdańsk. – Jest to niezwykle budujące, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane nie tylko przez naszych klientów i kontrahentów, ale także przez niezależnych ekspertów biznesowych kapituły konkursu „Teraz Polska”.

DCT Gdańsk otrzymało w tym roku także tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2011. Oficjalne rozdanie statuetek tej nagrody nastąpi na gali, która odbędzie się 14 czerwca 2012 r. w Krakowie.