Aktualności

Terminal DCT uhonorowany certyfikatem AEO

DCT_AEO3DCT Gdansk is pleased to announce that on 5th March 2012 it became the first container terminal operator in Poland to receive the Authorized Economic Operator (AEO) certification.

AEO is an international certificate established in 2008 by the European Commission to secure a smooth international trade flow accepted by Customs worldwide. Companies and institutions involved in the international movement of goods, such as importers, exporters, forwarders, ports, airports, terminal operators, etc. which have earned this certificate benefit from Customs simplifications as a result of being reliable partners.

DCT_AEO3DCT Gdańsk, jako pierwszy operator terminalowy w Polsce, otrzymał certyfikat AEO (Authorized Economic Operator).

AEO to międzynarodowy certyfikat ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską dla zabezpieczenia płynnego przepływu towarów. Certyfikat akceptowany jest przez służby celne na całym świecie. Firmy i instytucje zaangażowane w międzynarodową wymianę dóbr, m.in. importerzy, eksporterzy, przewoźnicy, porty, lotniska, operatorzy terminalowi, którzy zostali uhonorowani certyfikatem AEO, jako niezawodni partnerzy, czerpią korzyści z uproszczonych procedur celnych.

The certification procedure started at the end of 2010 with extensive preparatory works involving all departments in the Company in order to meet with requirements from Customs Authorities as well as other departments from the Ministry of Finance, and concluded with an in-depth external audit.

Jean Jacques Moyson, DCT CCO said “Being now officially certified we are convinced this will be an added value for our Customers to use DCT Gdansk, as they will enjoy Customs simplifications and Security facilitations.“

Official giving ceremony took place Monday 26th March 2012 r. in Customs Office in Gdynia, Poland.

Terminal DCT Gdańsk rozpoczął starania o przyznanie certyfikatu pod koniec 2010 r. Rozległe przygotowania objęły wszystklie działy w firmie i były nakierowane na sprostanie wymaganiom stawianym przez Urząd Celny i inne instytucje, takie jak Ministerstwo Finansów. Ich zwieńczeniem był dogłębny audyt zewnętrzny.

– Jesteśmy przekonani, że nasi klienci docenią otrzymanie przez DCT Gdańsk certyfikatu AEO – mówi Jean-Jacque Moyson, Starszy Dyrektor Handlowy w DCT. – Dzięki niemu będą mogli korzystać z uproszczonych procedur celnych oraz wielu usprawnień związanych z bezpieczeństwem.

Oficjalna ceremonia wręczenia Certyfikatu odbyła się w poniedziałek, 26 marca 2012 r., w siedzibie Izby Celnej w Gdyni.