Aktualności

Wprowadzenie procedury dotyczcej unikania przekraczania przez samochody ciężarowe dopuszczalnej masy całkowitej.

Szanowni Państwo,

z dniem 16 września w terminalu DCT Gdańsk wejdzie w życie szczegółowa procedura dotycząca unikania przekraczania przez samochody ciężarowe dopuszczalnej masy całkowitej. Procedura ta ma na celu lepsze realizowanie przez DCT Gdańsk obowiązków wynikających z mocy przepisów [(1) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), (2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137) oraz (3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)] i pomoc przy eliminowaniu z ruchu drogowego pojazdów, które poprzez przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej mogą stanowić dla innych uczestników ruchu zagrożenie.

Dokument wraz załącznikiem są udostępnione na stronie internetowej http://dct-new.presb.pl/upload/files/road_przeciazenia_procedura_z_zalacznikiem_2_3.pdf, w infokiosku dla kierowców przy budynku Pre-Gate terminalu DCT Gdańsk oraz w postaci drukowanej w budynku Pre-Gate. Prosimy o zapoznanie się z procedurą i stosowanie się do jej wymogów.

Procedura podstawowo dotyczy samochodów transportujących kontenery, ale DCT Gdańsk nie będzie wypuszczać z terminalu także innych pojazdów ciężarowych w przypadku gdy zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej regulowanej wspomnianymi wcześniej przepisami.

Z szacunkiem,

DCT Gdańsk S.A.