Aktualności

Z dniem 20 marca 2017 roku zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych

Szanowni Państwo!

DCT Gdańsk S.A. informuje, że z dniem 20 marca 2017 roku nastąpią następujące zmiany w funkcjonowaniu obsługi samochodów ciężarowych:

  1. Awizacje złożeń i podjęć pełnych kontenerów w systemie e.BRAMA będą obowiązkowe przez całą dobę. Obsługiwani będą tylko zaawizowani kierowcy i kierowcy przewożący wyłącznie puste kontenery.
  2. Zostanie wygaszony wewnętrzny parking buforowy – kierowcy bez awizacji będą proszeni przez pracowników Pre-Gate o założenie awizacji.
  3. Bezpłatny postój na parkingu DCT zostanie ograniczony do 1 godziny.

Jak dotąd w systemie e.BRAMA zarejestrowało się:

  • 693 firm przewozowych, które zgłosiły
  • 2600 kierowców i
  • 2806 zestawów pojazdów.

Przewoźników prosimy o dopilnowanie, aby przed tym dniem wszystkie dane kierowców (wraz z numerem telefonu) i pojazdów zostały wprowadzone i zweryfikowane w systemie terminalowym.

W okresie 1-10 marca 2017 r. przewoźnicy założyli 6512 awizacji, z czego przeciętnie wykorzystano 72%. Wśród pozostałych 28% awizacji niewykorzystanych, 20% to awizacje skasowane przez przewoźników, a 8% awizacje wygasłe (wygaszone przez pracownika DCT w Pre-Gate, albo wygasłe z powodu niepojawienia się kierowcy). Zauważalne jest, że firmy wykonujące najwięcej awizacji, mają też najmniejszą skuteczność w ich wykorzystywaniu:

Kategoria Awizacja stracona Awizacja użyta
Wszyscy przewoźnicy 28% 72%
Przewoźnicy, którzy wykonują:
Więcej niż 20 awizacji na dobę 38% 62%
10-20 awizacji na dobę 29% 71%
5-10 awizacji na dobę 32% 68%
3-5 awizacji na dobę 31% 69%
1-3 awizacji na dobę 24% 76%

Z dniem 20 marca 2017 roku zostanie wprowadzona korekta regulaminu parkingu operacyjnego przed DCT Gdańsk. Dopuszczalny postój zostanie ograniczony do 1 godziny, co powinno zlikwidować wąskie gardło związane ze zbyt wczesnymi przyjazdami kierowców. Zachęcamy do korzystania z zewnętrznych parkingów, jak np. otwarty niedawno parking TIR przy stacji paliw LOTOS przy ulicy Sucharskiego.

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad dobrej współpracy.

1.Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego zostaną poproszeni przez pracowników Pre-Gate o zmianę awizacji na wcześniejszą lub opuszczenie parkingu i powrót o czasie.

2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to od 20 marca 1 godzina. Ochrona DCT weryfikuje czas postoju na bieżąco i odsyła z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.

Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, a w przypadku niezastosowania się do prośby – karani mandatami według regulaminu parkingu.

3. Łączymy jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji – aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.

System e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji).