Aktualności

Za nami pierwsze dni awizacji w godzinach szczytu

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 20 lutego 2017 ruszył obowiązek awizacji samochodów ciężarowych za pomocą systemu e.BRAMA. Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować Państwu za współpracę. Dowodem na to jest fakt, że ponad 2/3 transakcji w godzinach szczytu odbywa się już za pośrednictwem e.BRAMA, a każdego dnia do systemu dołącza kilkuset nowych kierowców i kilkaset zestawów pojazdów.

Wdrożenie każdego nowego systemu wymaga współpracy oraz wzajemnej nauki i zrozumienia. Przepraszamy, jeśli mogli Państwo odebrać naszą pracę jako utrudnienia; nikt w DCT nie ma i nie miał takiej intencji.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka kwestii, które pomogą usprawnić proces obsługi kierowców w terminalu. Przypominamy, że:

  1. Nie należy przyjeżdżać przed rozpoczęciem okna czasowego – powoduje to spiętrzenia aut na parkingu i na ulicy Kontenerowej. Kierowcy, którzy przyjadą 1 godzinę lub wcześniej, niż rozpoczęcie okna czasowego, będą tracić awizacje.*
  2. Nie wolno blokować miejsc na parkingu – maksymalny czas postoju na parkingu DCT to obecnie 2 godziny. Ochrona DCT będzie weryfikować czas postoju na bieżąco i odsyłać z parkingu samochody, które przekroczyły dozwolony czas.**
  3. Aby uniknąć blokowania okien czasowych i konieczności wielokrotnego przejeżdżania kierowców przez kompleks bramowy, należy – jeżeli zamierzają Państwo realizować kilka transakcji w jednym oknie jednym zestawem – łączyć je w ramach jednej awizacji.***
  4. W godzinach szczytu priorytetowo obsługiwani są zaawizowani kierowcy.*****

 

*Przypominamy, że zgodnie z regulaminem systemu e.BRAMA samochody zaawizowane na konkretne okno muszą stawiać się o czasie. Dotyczy to przede wszystkim przyjazdów przed wybranym oknem czasowym. Odnotowaliśmy, że spora grupa kierowców przyjeżdżała do kilku godzin przed swoim oknem, co spowodowało w bardzo krótkim czasie zakorkowanie parkingu oraz końcowego odcinka ul. Kontenerowej. Począwszy od 27 lutego 2017 r. w przypadku wcześniejszego przyjazdu (1 godz. lub szybciej) niż planowane okno czasowe, okno to zostanie anulowane przez pracowników Pre-Gate, a samochód zostanie przekierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, gdzie będzie oczekiwał na obsługę, przy czym może to wydłużyć czas jego obsługi o 2 godz. lub więcej.

**Kierowcy, którzy będą traktować parking DCT jako miejsce długotrwałego postoju, będą wypraszani z parkingu przez ochronę DCT, gdyż takim zachowaniem blokują możliwość obsługi tym kolegom, którzy chcą stawić się w wyznaczonym oknie.

*** Przypominamy, że system e.BRAMA pozwala na dokonanie do 4 transakcji w ramach jednej awizacji. Konsekwencją rozdzielania transakcji na pojedyncze awizacje jest blokowanie okien czasowych, a dla kierowcy oznacza to konieczność wielokrotnego pojawiania się w budynku Pre-Gate i przejazdu przez kompleks bramowy. Prosimy, aby w miarę możliwości łączyć jak najwięcej transakcji w ramach jednej awizacji (czyli nie awizować oddzielnie złożenia i pobrania kontenera, ale zaawizować to na jednym zestawie pojazdów w ramach jednej awizacji).

**** Prosimy, aby samochody dla których nie wykonują Państwo awizacji w systemie e.BRAMA, pojawiały się w DCT poza ogłoszonymi godzinami szczytu. W przypadku, jeśli niezaawizowany samochód zostanie skierowany do terminalu w godzinach szczytu, samochód zostanie obsłużony, niemniej w pierwszej kolejności zostanie skierowany na parking buforowy wewnątrz terminalu, co może wydłużyć obsługę samochodu o 2 godz. lub więcej.