Aktualności

Zakończenie budowy nowego posterunku Granicznej Kontroli Weterynaryjnej

The construction of a new border veterinary inspection office, located directly at the DCT Gdansk terminal completed on 30th November. Construction started in June, and was completed on target. Technical acceptance of the building and of its equipment is currently underway. A period of post-certification and approval by the European Commission will be carried out from the beginning of 2010, to ensure it can be put into service early in 2010. The opening of this new inspection office will greatly facilitate the inspection process and considerably shorten the time needed to carry out veterinary checks of containers handled at the DCT Gdansk terminal.

vet2

Prace prowadzone przy budowie nowego posterunku Granicznej Kontroli Weterynaryjnej zlokalizowanego na terminalu DCT Gdańsk dobiegły końca. Budowa rozpoczęta w czerwcu, w chwili obecnej jest już zakończona. Obecnie trwają prace związane z odbiorami technicznymi budynku i jego wyposażenia, po czym na początku roku 2010 nastąpi okres certyfikacji i zatwierdzenia posterunku przez organy Komisji Europejskiej – tak, aby całość jak najszybciej mogła zostać oddana do użytku. Powstanie nowego GPKW z pewnością ułatwi i znacznie skróci czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli weterynaryjnych kontenerów przeładowywanych na terminalu DCT Gdańsk.

vet22