Aktualności

Zakończenie sporu zbiorowego

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Zarząd DCT Gdańsk zawarł z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” porozumienie kończące spór zbiorowy.

Przyjęte rozwiązania pozwalają wierzyć, że DCT Gdańsk będzie nadal mogło skutecznie konkurować z największymi terminalami kontenerowymi w Europie.

Spór toczył się od 18 czerwca 2015 roku.