Aktualności

Zasadność pobierania opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową przez DCT Gdańsk

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niepełnymi informacjami na temat stosowanych przez nas opłat za obsługę kolejową, chcielibyśmy przedstawić Państwu historię, cel i zasady naliczania opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową.

 

Prawie, od 12 lat, tj. od 2008 r., opłata manipulacyjna w obecnym kształcie znajduje się w naszej standardowej taryfie (obecnie jest to pkt 3 taryfy). DCT Gdańsk S.A. pobiera ją od operatorów intermodalnych. Opłata manipulacyjna za obsługę kolejową jest opłatą za czynności wykonywane przez naszych pracowników na rzecz operatorów intermodalnych, które są ściśle związane z obsługą składów wagonowych (np. przygotowanie planu załadunkowego, ustawianie trzpieni mocujących na wagonach). Czynności te nie występują w przypadku transportu samochodowego albo są wykonywane samodzielnie przez kierowcę ciężarówki. Czynności te nie są również zawarte w opłatach przeładunkowych pobieranych przez nas od armatorów i rozliczanych z gestorami kontenerów w ramach THC.

 

W kwietniu 2019 roku, dążąc do jeszcze większej transparentności i rozwiania jakichkolwiek wątpliwości, wskazaliśmy w taryfie również przykładowe czynności wykonywane w ramach obsługi kolejowej (które zresztą wynikają również z naszych od dawna obowiązujących regulaminów).

 

Wysokość opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową zmieniała się na przestrzeni lat (podobnie jak i wysokość innych opłat w naszej taryfie). Z uwagi na zwiększające się koszty pracy, w 2018 roku, wprowadziliśmy dodatki do opłaty manipulacyjnej za pracę w soboty, niedziele i święta (podobne dodatki są pobierane przy innych opłatach z naszej taryfy). Od 2019 r. opłata manipulacyjna wynosi 4,60 euro za TEU + dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta.

 

Przez ten cały czas, operatorzy intermodalni uiszczali opłatę manipulacyjną za obsługę kolejową świadczoną przez naszych pracowników, jednak na początku 2019 r. dwóch operatorów intermodalnych, w tym PCC Intermodal S.A zaprzestało płacenia opłaty manipulacyjnej, podważając zasadność jej pobierania przez DCT Gdańsk S.A. PCC Intermodal S.A. komentuje ten spór w relacji ze swoimi klientami, dlatego chcielibyśmy się odnieść poniżej do tych komentarzy i przedstawić Państwu aktualny i rzetelny stan tego sporu.

 

PCC Intermodal S.A. po wielu latach współpracy, pod koniec 2018 r.,  podważyła zasadność pobierania przez nas opłaty manipulacyjnej, twierdząc, że DCT Gdańsk S.A. nie wykonuje na jej rzecz żadnych usług. Strony po długich, kilkumiesięcznych negocjacjach nie doszły do porozumienia i PCC Intermodal S.A. nadal odmawiała płacenia opłaty manipulacyjnej (mimo że przez ten cały czas nasi pracownicy na bieżąco obsługiwali i nadal obsługują pociągi podstawiane przez PCC Intermodal S.A.). Z tego powodu zostaliśmy zmuszeni do wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę.  Sąd Okręgowy w Gdańsku nieprawomocnym wyrokiem z dnia  z 17 marca 2020 r. (sygn. akt. IX GC 635/19) potwierdził zasadność pobierania przez nas opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową i nakazał PCC Intermodal S.A. zapłatę zaległych kwot w całości, wraz z odsetkami.

 

Powyższe fakty przekazaliśmy w poczuciu obowiązku i w imię pełnej transparentności.

 

Życzymy Państwu w tak trudnych czasach dużo zdrowia, odporności i dużo pozytywnej energii na najbliższe miesiące.

 

DCT Gdańsk S.A.

 

Kontakt dla mediów: Katarzyna Frankiewicz, media@dctgdansk.com, tel. +48 609 320 437