Aktualności

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące kierowców pojazdów kołowych na terminalu DCT Gdańsk

AVOIDING INCIDENTS AND ACCIDENTS

Please read, understand and follow the important safety rules before entering the terminal:

I General safety rules: 1. Pedestrians are not allowed on the terminal. 2. Personal safety equipment such as safety clothing and helmets shall always be used when visiting the terminal. 3. Smoking is permitted only within designated areas. Smoking in vehicle cabins while on the terminal is strictly prohibited.

II Specific guidelines for vehicle drivers: 1. Containers are to be locked/unlocked in the parking area outside the terminal. 2. Traffic must always follow defined vehicle paths and directions. It is necessary to follow all traffic signs (sign posted and marked on the ground). “Shortcuts” are strictly forbidden. Speed must be adjusted to prevailing conditions. The terminal speed limit is 30 km/h. 3. Each vehicle must STOP at every exit from the yard stack blocks. 4. Terminal heavy vehicles (STS and RTG) always have pass priority. 5. The driver must stay inside the vehicle cabin when a container is being loaded/unloaded on the trailer. 6. The driver must park the vehicle only at designated areas. The driver must cooperate with the RTG operator to ensure safety loading/unloading operations to/from the trailer. 7. Mobile phones and electronic devices for listening to music must not be used during loading/unloading operations. 8. Carriage of passengers is prohibited.

If any problems please call: +48 58 737 6322  or  +48 58 737 6359

W celu wyeliminowania powstania jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na Terminalu:

I Ogólne zasady bezpieczeństwa: 1. Ruch pieszy jest na Terminalu zabroniony. 2. Każda osoba przebywająca na Terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej, a w szczególności kasku i kamizelki odblaskowej. 3. Palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie w kabinach pojazdów będących na terenie Terminalu jest kategorycznie zabronione. II Zasady obowiązujące kierowców pojazdów kołowych: 4. Przed wjazdem na Terminal należy kontener odryglować. Natomiast po podjęciu kontenera, należy go zaryglować po wyjeździe na zewnątrz. 5. Na Terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych jak i pionowych. Pod żadnym pozorem nie należy jeździć „na skróty”. Prędkość należy dostosować do panujących warunków, pamiętając jednocześnie, że prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km/h. 6. Obowiązuje bezwzględny nakaz STOP (zatrzymanie pojazdu) przy każdym wyjeździe z bloków placowych. 7. Ciężki sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo przejazdu. 8. W momencie za- i wyładunku kontenera, kierowca zobowiązany jest pozostać w kabinie swojego pojazdu. 9. Kierowca zobowiązany jest ustawić pojazd w odpowiedniej pozycji i współpracować z operatorem w celu poprawnego załadowania/wyładowania kontenera z naczepy. 10. Podczas operacji za- lub wyładunkowych kontenera z/na naczepę, rozmawianie przez telefon czy słuchanie muzyki jest zabronione. 11. Niedozwolone jest wożenie pasażerów.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 58 737 6322 lub 58 737 6359