Aktualności

Zmiana godzin pracy przy obsłudze kontenerowego transportu drogowego na terminalu DCT Gdańsk

The gate working hours for road traffic on DCT Gdansk terminal will be changed effectively from November, 2010.
After careful analysis of current road movement on the terminal it was decided that as from November 1st, 2010 DCT Gdansk will suspend gate operational services for land transport (trucks only) on Sundays and public holidays from 06:00 – 18:00 hrs. The regulation is valid until further notice.
Above changes will not affect vessel handling. The change is being introduced for the proper coordination of road traffic on the terminal and to adapt best to customer needs and requirements. Nevertheless DCT Gdansk introduces the possibility of gate traffic on Sundays or public holidays based on individual orders given by Friday (or on the day before the holiday) up to 16:00 hrs.
Gate traffic during Christmas holidays, New Year’s day and January 6th, 2011 will be possible if the order is placed by 15:00 hrs on Christmas Eve, 15:00 hrs on December, 31st and 16:00 hrs on January 5th, 2011.

Informujemy, że od listopada 2010 roku ulegają zmianie dotychczasowe godziny pracy przy obsłudze kontenerowego transportu drogowego na terminalu DCT Gdańsk.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy ruchu samochodowego na terminalu DCT Gdańsk od dnia 1 listopada 2010 roku zawiesza się działalność operacyjną przy obsłudze bramowej transportu drogowego w niedziele i dni świąteczne w godzinach 06:00 – 18:00 do odwołania.
Zmiana nie dotyczy operacyjnej obsługi statków i wprowadzana jest w celu odpowiedniej koordynacji ruchu lądowego na terminalu oraz dostosowania się do potrzeb i wymagań klientów.
W przypadku zaistnienia konieczności złożenia, czy podjęcia kontenerów w niedziele lub święta DCT Gdańsk wprowadzi możliwość obsługi realizowanej na podstawie indywidualnych awizacji o ile zostaną dokonane do piątku (lub do dnia poprzedzającego święto) do godziny 16:00.
Obsługa transportu lądowego w Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz 6 stycznia 2011 roku będzie możliwa w przypadku wcześniejszego potwierdzenia/awizacji do godz. 15:00 w Wigilię tj. 24 grudnia, do godz. 15:00 w dniu 31 grudnia i do godz. 16:00 w dniu 05 stycznia 2011 r.