Aktualności

Zmiana sposobu zwalniania towarów objętych zgłoszeniami celnymi w procedurze standardowej

 

Szanowni Klienci,

Poniżej pimso od Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni/ Delgatury w Gdańsku.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami:

Szanowni Państwo!

 

Kierując się koniecznością zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń celnych w ramach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) w Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku informuję, że od 23 marca 2020r. ulegnie zmianie sposób zwalniania towarów objętych zgłoszeniami celnymi z procedurze standardowej z magazynu czasowego składowania prowadzonego przez DCT – Gdański Terminal Kontenerowy, za pośrednictwem systemu portowego Navis.

 

Od dnia 23 marca 2020r. przedsiębiorcy dokonujący zgłoszeń celnych, którzy uzyskali status AEO, będą zobowiązani do samodzielnego zwalniania towarów za pośrednictwem w/w systemu.

 

Jednocześnie informuję, iż zwolnienia w systemie portowym można dokonać:

– na kierunku przywozowym – odnośnie towarów objętych zgłoszeniami celnym dla których został wygenerowany komunikat Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (komunikat ZC299),

– na kierunku wywozowym – odnośnie towarów objętych zgłoszeniami celnymi przyjętymi w ramach CUDO w Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku, dla których został wygenerowany komunikat IE529.

 

Nadmieniam, że przed zwolnieniem towaru należy każdorazowo:

  1. zweryfikować zgodność danych zawartych w elektronicznej deklaracji systemu portowego z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym; w przypadku deklaracji kontenerów należy zweryfikować w szczególności zgodność wagi towaru, w przypadku deklaracji drobnicowych – zgodność wagi i ilość towaru.
  2. w elektronicznej deklaracji systemu portowego nanieść adnotacje w postaci:

– numeru ewidencji zgłoszenia celnego, które stanowi podstawę zwolnienia towaru,

– wagi zwalnianego towaru

Ponadto zastrzegam, iż zwolnienia nie można dokonać w sytuacji, gdy stwierdzono rozbieżności między informacjami podanymi w zgłoszeniu celnym i elektronicznej deklaracji. W takim przypadku o niezgodnościach należy niezwłocznie poinformować Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw w Oddziale Celnym „Terminal Kontenerowy” (e-mail: oc.322080@mf.gov.pl), które na podstawie dostarczonych informacji podejmie decyzję odnośnie zwolnienia towaru. Jednocześnie informuję, iż na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek monitorowania upoważnień poszczególnych pracowników do zwalniania towarów (w szczególności blokowania możliwości operowania w systemach portowych osobom, które straciły stosowne upoważnienie).

 

Kierownik Oddziału

Jacek Narolski